מצרים חשפה קורבטה ראשונה בייצור מקומי

מצרים חשפה קורבטה ראשונה בייצור עצמי מסוג Gowind-2500. הקורבטות מיוצרות ברישיון צרפתי והן חלק מעסקת עבר שחתמה מצרים מול צרפת. עבור תעשיית הביטחון המצרית מדובר בקפיצת מדרגה ביכולות הייצור לבנות כלי שיט.

הקורבטות נבנות במספנה הנמצאת בנמל אלכסנדריה.

מקור: mahmouedgamal44