מצרים תשגר לווין תצפית חדש בסוף 2018

מצרים בונה עם רוסיה לווין חדש בשם Egyptsat-A שעתיד להיות משוגר לחלל בסוף 2018 על משגר Soyuz-2.1b. כך לפי פרסומים ברשת (מקור לדוגמא). חלק מהמקורות טוענים כי ייתכן והשיגור ידחה ל2019.

הלווין החדש יחליף את הלווין Egyptsat-2 ויבנה על ידי חברת RSC Energia. מחיר הלווין מוערך בכ100 מליוני דולרים.