ראדא מכרה מעל 100 מכ"מים בשנת 2017

"ברבעון הרביעי, השלמנו פרויקט במסגרתו מכרנו מעל מאה מכ"מים למערכות הגנה כנגד רחפנים וכטב"מ, עם זמני אספקה קצרים מאוד, ללקוח אסטרטגי שלנו בארה"ב", אומר דב סלע, מנכ"ל ראדא במקביל לפרסום דו"חות החברה לשנת 2017.

"2017 הייתה שנה חזקה ביותר, במסגרתה יותר מהכפלנו את ההכנסות וחשוב מכך, חזרנו לרווחיות. בנוסף זו הייתה שנה טובה מבחינת תזרים מזומנים, ובעקבות השקעה שבוצעה בחברה מוקדם יותר השנה, המאזן שלנו איתן עם למעלה מ- 12 מיליון דולר במזומן, המאפשר לנו לתמוך בהמשך הצמיחה של החברה בשנים הקרובות.

"בטווח הזמן הקרוב-בינוני, אנו מתכוונים לממש את הפוטנציאל המשמעותי העומד בפנינו באמצעות הקמת חברה בת בארה"ב, לצד המשך ההשקעה ביכולות המחקר והפיתוח שלנו. באשר לרבעון הראשון של 2018, הביצועים העסקיים שלנו איתנים ואנו צופים לראות גידול של כ- 30% בהכנסות ברבעון זה, בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2017."