חלל תקשורת תחליף ידיים?

קבוצת יורוקום, המחזיקה העיקרית במניות חלל תקשורת רוצה להכניס משקיעים כדי לכסות על חובות החברה. כך עולה מהודעת החברת לבורסה

"מטרת האסיפות הינה אישור הצעת הסדר נושים המבוססת על כניסת משקיע לקבוצת יורוקום, אגב הסדרת מערך החובות של חברות פרטיות מרכזיות מקבוצת יורוקום. המשקיע המוצע הנו ישות אשר האחים נתי סיידוף ו/או עופר סיידוף ו/או תמיר כהן יחזיקו החזקה מהותית בו. עוד נמסר לחברה, כי מבנה ההסדר מבוסס על הזרמת הון משמעותית ומהירה מטעם המשקיע והסדרת מערך החוב בקבוצת החברות הפרטיות כאמור", כותבים בהודעה לבורסה. 

"על-פי מבנה ההסדר המוצע, בשלב ראשון לא יוקנו למשקיע זכויות בהון ובשליטה בחברות קבוצה יורוקום, אולם יוקנו למשקיע זכויות המרה עתידיות מותנות להון מניות המקנה שליטה בהיקף של עד 90 אחוזים מהון מניותיה של יורוקום תקשורת בהנחת מימוש מלא."