התע"א מעמיקה את פעילות האחריות התאגידית ומפרסמת דוח אחריות תאגידית לשנת 2016

דירקטוריון החברה אישר מדיניות חברה מעודכנת לקיימות. כמו כן נקבעה מפת דרכים לפיתוח יעדים ארוכי-טווח לקיימות לשנת 2022

התע"א מעמיקה את פעילות האחריות התאגידית ומפרסמת דוח אחריות תאגידית לשנת 2016

איפוגרפיקה: תע"א

התעשייה האווירית מפרסמת את דוח הקיימות השני של החברה, עבור שנת 2016. הדו"ח מתמקד בנושאי הליבה המהותיים של החברה ומפרט את ההתפתחויות שנעשו בתחום בשנה החולפת. במהלך שנת 2016 ביססה התעשייה האווירית את חזון הקיימות של החברה וניסחה מדיניות קיימות מעודכנת אשר אושרה על ידי הנהלת החברה והדירקטוריון. בדו"ח לשנת 2016 מפורסמים לראשונה חמישה יעדי-על מדידים מעולם הקיימות בנושאי צריכת חשמל, איכות סביבה בשרשרת האספקה, בטיחות וגהות עובדים וקבלנים, גיוון תעסוקתי וקידום נשים. בנוסף, מפרטת החברה את תהליך הגדרת היעדים הצפוי לשנת 2022. דו"ח הקיימות עומד בסטנדרט הדיווח הבינלאומי GRI-G4 של ארגון ה GRI - Global Reporting Initiative ולראשונה בוצע במסגרת הכנתו תהליך הבטחת מהימנות חיצונית (Assurance).

יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית אמר כי "על בסיס ההבנה העמוקה שניהול ופיתוח ברי קיימא הינם קריטיים, שמה התעשייה האווירית למטרה לקדם ולהטמיע את עקרונות הקיימות לאורך כל פועלה של החברה. כחלק מתפיסה זו, אנו פועלים מעתה תחת מדיניות מחייבת לארגון, עובדיו ומנהליו לשיפור מתמיד בניהול על בסיס עקרונות הקיימות. מזה שנים התעשייה האווירית מקיימת הלכה למעשה, מארג של ערכים חברתיים וסביבתיים הבאים לידי ביטוי החל מהעובד הבודד, שדרת הניהול ונושאי המשרה. השקעה זו תמשיך לשרת את פיתוחה וצמיחתה העסקית של התעשייה האווירית תוך מתן דגש על השקעה במו"פ צופה פני עתיד, בניית תהליכים ותשתיות הכוללים השקעת משאבים בעשייה בת קיימא תוך מחויבות למצוינות כלכלית, חברתית וסביבתית".

היקפי הפעילות הנרחבים של התעשייה האווירית והשפעתה על ליבת ביטחון מדינת ישראל וכלכלתה, מחייבים אותה להעמיק את הפעילות על פי עקרונות הקיימות. התהליך מנוהל בחברה למול הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, באופן המאפשר מעקב יסודי אחר הפעילות. בניית תוכנית רב שנתית, יחד עם יעדים מדידים, הינה חלק מהגישה המעשית שבחרה התעשייה האווירית בנושא זה ומתוך ראייה של צמיחה ברת קיימא.

מדיניות הקיימות המעודכנת של החברה משקפת את 21 הנושאים המהותיים שזוהו כנושאי הליבה לקיימות התעשייה האווירית, בתחומי הכלכלה והחדשנות, הממשל התאגידי, האחריות החברתית והניהול הסביבתי. להלן נושאים עיקריים מהדו"ח:

כחברה ממשלתית גדולה, מקדמת התעשייה האווירית רכש כחול לבן עם דגש על פיתוח איזורי הפריפריה. בשנת 2016 הוצאו 1.9 מיליארד דולר על רכש ספקים, מתוכם כ- 61% הינו רכש כחול לבן, עלייה של 9% לעומת שנת 2015. התעשייה האווירית היא המעסיקה הממשלתית הגדולה בישראל עם 15,359 עובדים בשנת 2016. במהלך בשנה הוחל תהליך פרישה של 730 עובדים כחלק מתוכנית הצמיחה שהובילה הנהלת החברה בתיאום מול ארגון העובדים. החברה מעודדת את עובדיה לקחת חלק במגוון פעילויות מעורבות בקהילה כאשר נושא החינוך הטכנולוגי הינו המוקד לפעילות האחריות החברתית. עובדי החברה מעורבים בפעילויות התנדבותיות מגוונות כאשר 5% מהעובדים המתנדבים נחשבים למתנדבים קבועים לאורך זמן.

תהליכי הניהול הסביבתי בתעשייה האווירית החלו עוד בשנות ה 90', אז קבעה ועדת היגוי לאיכות הסביבה את מדיניות החברה בנושא. כיום כל חטיבות הייצור של החברה מחזיקות בתקן ISO 14001 לניהול סביבתי. התעשייה האווירית  משמשת חברה פעילה בארגון ה-International Aerospace Environmental Group (IAEG) - איגוד מסחרי אשר נוסד בידי חברות התעופה וההגנה הגדולות בעולם, על מנת לקדם את הפיכתה של שרשרת הערך של סקטור התעופה וההגנה למקיימת יותר, להפחית סיכונים אפשריים לתהליכי פיתוח וייצור ולהפוך את מוצרי החברות לידידותיים יותר לסביבה. כמשתתפת ישראלית יחידה באיגוד זה, פעילה התעשייה האווירית במגוון קבוצות עבודה, כגון דיווח חומרים מסוכנים לאורך שרשרת האספקה, בניית שאלוני ספקים סביבתיים אחידים ויצירת קווי מנחה לדיווח גזי חממה הייחודיים לסקטור.

אנרגיה ודלקים ישנו מיקוד ניהולי בהבאת כלל תשתיות האנרגיה של החברה לרמת פעילות אופטימלית. החל ממאי 2014 עברה כל תצרוכת החשמל של החברה לספק ייצור חשמל פרטי המבוסס על 100% גז טבעי, ושנת 2015 הייתה השנה הקלנדרית הראשונה בה צרכה החברה חשמל באופן זה. החל משנת 2007 פועלת התעשייה האווירית על פי תכנית עבודה סדורה להטמעת מגוון פתרונות ואמצעים המפחיתים את צריכת החשמל של הארגון, ונכון לשנת 2016, נחסכו עד כה 24% ביחס לתרחיש "עסקים כרגיל", שהם 435 GWh. בשנת 2016 עמדה תצרוכת הדלקים לשימוש תעשייתי (גז פחממני מעובה וסולר)  על 96,544,198 MJ ותצרוכת הדלקים לשימושי תחבורה (רכבי ליסינג, איגום ודלק מטוסים סילוני) עמדה על 12,453,198 MJ. בימים אלו החברה בוחנת החברה יישום פתרונות מעולמות האנרגיה המתחדשת, במקביל לתהליכי החלפת תשתיות מאסיבית אשר תוביל לחיסכון נוסף בצריכות החשמל והפחתת פליטות גזי החממה.

בשנת 2016 פונו 2,517 טונות של פסולות מסוכנות, מתוכן 54% הועברו לשימוש חוזר או מוחזרו (לעומת 33% ב-2015- עלייה של מעל 40%). פסולות אשר יוצאו לחו"ל הועברו לטובת תהליכי השבת אנרגיה באישור המשרד להגנת הסביבה. בשנת 2016 פונו 10,087 טונות של פסולות לא-מסוכנות מתוכן 58% הועברו לשימוש חוזר או מוחזרו (לעומת 51% שימוש חוזר או מחזור ב- 2015). בשנת 2016 נצרכו 342,993 מטר קוב מים על ידי התעשייה האווירית, ו-202,402 מטר קוב מים שפכים נוצרו בתהליכי הייצור, התחזוקה והניקוי של המפעלים. בהתבסס על תהליכי ניטור פנימיים, כלל השפכים התעשייתים של התעשייה האווירית מועברים למתקני קדם-טיפול בחצרות המפעלים טרם יציאתם למתקני המט"ש החיצוניים.

אולי יעניין אותך גם

Iran's Chief Nuclear Negotiator Ali Bagheri Kani leaves the Palais Coburg, the venue where closed-door nuclear talks take place in Vienna, Austria, August 4,2022. REUTERS/Lisa Leutner
 

דוח האו"ם: איראן התקינה במתקן הגרעין בנתנז תריסר צנטריפוגות חדישות

איראן השלימה התקנת שש צנטריפוגות מתקדמות מסוג IR-6 במתקן הגרעין בנתנז | איראן הודיעה לסוכנות על תכניתה להתקין עוד שש צנטריפוגות מסוג IR-2M