מסתמן: משרד הביטחון חוקר את האירוע המיוחס לחברת אירונאוטיקס באזרבייג'ן

בדיווח הרשמי לבורסה של אירונאוטיקס מאתמול (ב'), נכתב: "החברה מבקשת להודיע בזאת כי האגף לפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון הודיע לחברה כי הוא מתלה את רישיון השיווק והיצוא של מל"ט החברה מסוג 1K Orbiter ללקוח מהותי של החברה במדינה זרה"

מסתמן: משרד הביטחון חוקר את האירוע המיוחס לחברת אירונאוטיקס באזרבייג'ן

אורביטר 1K - קרדיט: אירונאוטיקס

פרסומים אודות אירוע חריג המיוחס לחברת אירונאוטיקס בהקשר הדגמת מל"ט תוקף של החברה מסוג 1K באזרבייג'ן הגיעו למשרד הביטחון. בעקבות פרסומים אלו נפתחה חקירה של המשרד, ככל הנראה באפ"י ומלמ"ב. כחלק מהליך החקירה, נשלל זמנית רישיון הייצוא של אירונאוטיקס למל"ט 1K למדינה זרה. ככל הנראה, אזרבייג'ן.

לפי דיווח של מעריב, "צוות מתוגבר של החברה הגיע לבאקו, בירת אזרבייג'ן, כחלק ממאמצי החברה להשיג חוזה חדש למכירת מזל"טים 'מתאבדים' לצבא המקומי. הצוות הגיע מישראל עם כל הציוד הדרוש וביצע כמה הדגמות של ביצועי המזל"ט שכינויו 1K. [...] בתלונה נטען כי בשלב מסוים במהלך הניסויים וההדגמות ביקשו המארחים האזרים מהאורחים הישראלים לערוך הדגמה כפולה של שני מזל"טים ולכוון אותם אל עמדה מאוישת של צבא ארמניה".

בדיווח הרשמי לבורסה של אירונאוטיקס מאתמול (ב'), נכתב: "החברה מבקשת להודיע בזאת כי האגף לפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון ("משרד הביטחון"), הודיע לחברה כי הוא מתלה את רישיון השיווק והיצוא של מל"ט החברה מסוג 1K Orbiter ("המל"ט") ללקוח מהותי של החברה במדינה זרה ("הלקוח"). מובהר בזאת, כי התליית הרישיון הינה בקשר עם השיווק והיצוא של המל"ט האמור ללקוח בלבד ואינה מגבילה את החברה בשיווק ויצוא של המל"ט ללקוחותאחרים ו/או בשיווק ויצוא של מל"טים אחרים ללקוח.

"[...] היקף ההזמנות של הלקוח מהחברה בקשר עם המל"ט האמור, בגינו ניתן הרישיון שהותלה, עומד נכון למועד זה על סך של כ-20 מיליון דולר, לשנים 2017-2018. להערכת החברה, התליית הרישיון האמורה, הינה זמנית, ונעשית בעקבות בדיקה שמבצע משרד הביטחון בקשר עם פעילות החברה במדינת הלקוח וההיתרים בגינה. החברה פועלת לבירור הנושא מול משרד הביטחון".

בהודעה לבורסה יש הפניה לגבי זהות הלקוח לסעיף 6.8.5.4 בתשקיף שהוגש לבורסה. בסעיף ב' של אותו סעיף נכתב: " לחברה תלות בלקוח א' אשר החברה הינה ספק בלעדי שלו בתחום המל"טים, והנה תומכת במפעל בבעלות הלקוח לייצור חלקי מל"טים ולתמיכה במערך הקיים. להערכת החברה גם ללקוח קיימת תלות בה להמשך הפעלת היכולת התפעולית והמבצעית שלו". זה עוד רמז כי מדובר באזרבייג'ן שיש לה מפעל מל"טים תחת הסכם ייצור עם אירונאוטיקס.  

מחברת אירונאוטיקס לא נמסרה תגובה.

ממשרד הביטחון לא נמסרה תגובה.

אולי יעניין אותך גם