אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון מסכם שנה: 93% מהבקשות לרישיונות שיווק ב-2016 הוגשו למוצרים בלתי מסווגים

ראשת אפ"י, רחלי חן: "הרפורמה המקיפה ברישוי שהבאנו לאישור הכנסת צפויה לצמצם בעשרות אחוזים  את הצורך בקבלת רישיונות שיווק ויצוא, תשפר את השירות ותאפשר להתמקד בתחומים המהותיים"

צילום: משהב"ט

אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון (אפ"י) מסכם בימים אלה את שנת הפעילות 2016,  שבמרכזה רה-ארגון ורפורמה מקיפה בפעילות הפיקוח על היצוא הביטחוני: הקמת חטיבת רישוי נוספת לקיצור לוחות הזמנים למתן רישיונות, גיבוש חבילת הקלות ליצואנים ועדכון צו ציוד לחימה שהובאו לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אפשרות להגשה וקבלה של בקשות לרישיון באמצעות האינטרנט, ייעול וקיצור התהליכים, הגברת הנגישות וצמצום הבירוקרטיה.

היקפי הפיקוח על היצוא הביטחוני בשנת 2016:

·         כ-40 אלף בקשות חדשות לרישיונות שיווק לכ-190 מדינות (אישור ראשוני לשיווק מוצר לחו"ל) הוגשו לאפ"י. כ-93% מהבקשות לרישיונות שיווק הוגשו לנושאים בלתי מסווגים.

·         כ-8,300 בקשות לרישיונות יצוא (אישור סופי לייצוא מוצר לחו"ל, לאחר מתן רישיון השיווק) הוגשו לאפ"י לכ-130 מדינות.

·         1505 יצואנים רשומים במרשם היצוא הביטחוני (110 יצואנים יותר מאשר בשנת 2015). יותר מ-200 אלף רישיונות שיווק פעילים וכ- 18,300  מוצרים  רשומים כיום באפ"י.

·         כ- 150 אירועים של חשד להפרת חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני טופלו ב 2016 בתחום האכיפה של אפ"י. עשרות ביקורות פתע נערכו בתעשיות הביטחוניות.

ראשת אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני (אפ"י), רחלי חן: "נתוני הפיקוח על היצוא הביטחוני בשנת 2016 מחזקים את הצורך  ברפורמה הנרחבת שהבאנו לאישור הכנסת. חבילת הפטורים שהבאנו לאישור הכנסת צפויה לצמצם בעשרות אחוזים את הצורך בקבלת רישיונות שיווק ויצוא מאפ"י, לייעל ולטייב את העבודה כדי לשפר את השירות לכלל היצואנים ולהקטין  באופן משמעותי את הנטל הרגולטורי. זאת במקביל להגברת האכיפה בתחומים שבהם היא נדרשת".