מי יחליף את עמוס גלעד?

תא"ל (במיל') ניצן נוריאל שעבד לצד האלוף (במיל') עמוס גלעד, כותב מהן התכונות והיכולות הנדרשות לאדם שיחליף אותו בתפקידו כראש האגף המדיני בטחוני במשרד הביטחון

מי יחליף את עמוס גלעד?

צילום: מאיר אזולאי

לאחרונה הודיע האלוף (במיל') עמוס גלעד על כוונתו לסיים את תפקידו כראש האגף המדיני בטחוני אותו הוא ממלא כ-15 שנה, מטרתי בטור זה היא להצביע על הצורך בבניית מערכת מאוזנת מכמה רבדים כדי להבטיח יכולת אמיתית לנתח את המציאות ולהציג חלופות.
 
גילוי נאות –אני מכיר את האלוף (במיל') עמוס גלעד שנים רבות, חלקנו נסיעות רבות לחו"ל ,הוא כראש האגף המדיני בטחוני ואני כראש החטיבה לקשרי חוץ בצה"ל, ישבנו בדיונים רבים זה לצד זה סביב שולחנו של שר הביטחון בתפקידי כראש המטה למלחמה בטרור ויש בי הערכה עצומה לידע שלו,לפועלו ולתרומתו העצומה לביטחון המדינה. גם כשלא הסכמנו היה תענוג צרוף להתווכח איתו בעיקר משום שהיה בו צורך לרדת לשורשן של אי ההסכמות, מה שייצר דיון עמוק ומעשיר .
 
אבל כעת משעומד על הפרק מינוי של מחליפו (מי שזה לא יהיה, הוא נכנס לנעליים מאוד גדולות) אני סבור שנכון להרחיב את התמונה ולברר לעומק מה נכון לעשות עם מארג מינויים זה כדי לוודא שיש לנו מערכת מאוזנת, לעומתית כשנדרש, יודעת חקור נושא לעומקו וחותרת להצגת חלופות.
 
למיטב הבנתי, בראש האגף צריך לעמוד איש רב ניסיון בתחום הביטחוני והבין לאומי שיודע להניע עבודות מטה עמוקות עוד בטרם עלה הצורך לבצען ובכך ישיג את היתרון ההכרחי של מוכנות אל מול מציאות משתנה .
לא זו בלבד, עליו להיות מסוגל לנהל במקביל כמחלקה באגף צוות אדום שיהפוך כל אבן לבחינת איפכא מסתברא של הערכות המערכות השונות (כיום באופן רשמי ומובנה במערכת קיימת יכולת כזו רק באמ"ן ,בדמות מחלקת בקרה),יכולת כזו היא צורך מובחן גם במל"ל, רק כך תיווצר מערכת של הערכות שונות שתאפשר להנהגה לראות תמונה מלאה ככל שניתן ולא להתאהב ברעיונות של עצמם.
 
במבנה הקיים היום, לפחות רשמית, יש מל"ל המתבסס על חוק ראוי (אם כי למעשה המל"ל נמצא באחת מנקודות השפל שלו בעשור האחרון) קיים האגף המדיני בטחוני במשרד הביטחון וכמובן אמ"ן ושאר זרועות הערכה והמחקר (מוסד ,שב"כ, משרד החוץ,משטרה) אנחנו צריכים לשאוף לקיים שיח מובנה של מעריכים כך שהאיש שימונה צריך גם להיות מומחה בניהול מומחים, לא כראשון בין שווים אלא כמי שבסופו של תהליך צריך לייצר את ניירות העמדה לשר הביטחון בשלל נושאים ביטחוניים ומדיניים החונים במרחב האופרטיבי –אסטרטגי אשר מושפעים גם מן העולם הטקטי.למיטב ידיעתי שיח כזה אינו מתקיים בצורה רציפה ושיטתית.
 
ללא תיקון ועיצוב המערך שצריך לתמוך את תהליך קבלת ההחלטות של הדרג המדיני (מזכיר צבאי לקבינט כהמלצת וועדת עמידרור אינו נותן מענה לתהליכי חשיבה וניתוח) שיש בו איוש מלא ואיכותי, מחלקות בקרה, גישה ספקנית ולעומתית לצד מרכיבים רבים אחרים כגון מערכת קשרי עבודה טובה בארץ ובחו"ל וכו' ,לא נוכל להבטיח קיומו של דיון ותהליך איכותי המתחייב בנושאי חוץ וביטחון במציאות אזורית ועולמית.
 
הייתי מוסיף לאגף הזה גם את האחריות לתרגול הדרג המדיני בטחוני ברמה הלאומית (ראש ממשלה וקבינט) נושא שמעשית לא חונה תחת אף גורם ומתקיים לא באופן סדור ושיטתי מה שעשוי לייצר פערי הבנה ושפה בין הדרג המדיני לדרג המקצועי (צבא ,משטרה וכו') מערך תרגול מובנה וסדור יסייע אף הוא בהכשרת בעלי התפקידים ויניח על  השולחן את אותם נושאים שנכון לה למדינה להמשיך ולנתח תוך הצגת חלופות ועימותן עם צוותי ביקורת ובקרה (צוות אדום). 
 
 

אולי יעניין אותך גם