יוסי מנשרוף

לשוניות ראשיות

יוסי מנשרוף

הכותב משמש חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS) וחוקר במרכז עזרי לחקר איראן באוניברסיטת חיפה