וועדת הכלכלה מקפיאה שימוש ביישום חלופי לרב קו - בשל חשש לבעיות פרטיות

בדיון שנערך היום (ב') בוועדת הכלכלה של הכנסת הוצגה חוות דעת משפטית הקובעת כי אפליקציית רב-קו שנועדה להוות חלופה לכרטיס הפיזי כשלה בהגנה על הזכות לפרטיות של נוסעי התחבורה הציבורית. על פי הפרסום בynet, הכשל עלול לגרום לזליגת פרטים אישיים לגופים פיננסיים ומסחריים. 

יעקב מרגי, יו"ר הוועדה: הוועדה תומכת בעידוד השימוש בתחבורה ציבורית ומצאה כי קידום היישומים מעלה שאלות קשות ביחס לשמירה על הפרטיות, ורואה בחומרה שנושא זה לא קודם בהתייעצות עם הרשות להגנת הפרטיות. נושא זה צריך להיות מוסדר בחקיקה ראשית. הוועדה קוראת למשרד התחבורה להקפיא השימוש באפליקציה עד להסדרת סוגיית הפרטיות ולמתן מענה לשאלות.