הדו"ח הרבעוני של אלביט: מערכות מוטסות - מרכיב עיקרי בהכנסות

נשיא ומנכ"ל אלביט בצלאל מכליס

הדו"ח הרבעוני השני לשנת 2019 של אלביט מערכות חושף מספר תובנות מעניינות לגבי ההטמעה של פעילות תעש בחטיבת היבשה, היכולת לשווק את מוצרי תעש לחו"ל תחת המטרייה של אלביט (במקום שבו כשל הבעלים הקודם - ממשלת ישראל), והעלייה של הכנסות ממערכות מוטסות לכ-40 אחוזים מסך הכנסות החברה.

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו ב- 1,064.0 מיליון דולר בהשוואה ל-892.2  מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2018. הגידול המשמעותי נבע בעיקר מאיחוד תוצאת תעש (מערכות מוטסות ויבשתיות). הרווח הנקי (Non-GAAP) המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון השני של 2019 הסתכם ב-64.3 מיליון דולר (6.0% מסך ההכנסות).

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, ציין: "אנו שבעי רצון מתוצאות הרבעון השני, מהצמיחה המתמשכת בצבר ההזמנות ומהגידול האיתן במכירות בשיעור של יותר מ-19%, המתפלגות על פני כל אזורי הפעילות העיקריים שלנו. כמו כן, אנו מעודדים מכך, שגם לאחר איחוד תוצאות תעש, המיקוד המתמשך שלנו ביעילות תפעולית אפשר לנו לשמר את הרווח התפעולי ברמה דומה לזו של הרבעון המקביל אשתקד. אנחנו ממשיכים בשילוב ומיצוי הסינרגיה מהרכישות האחרונות שלנו ומצפים להמשך הצמיחה בעסקינו".

בחינה של הכנסות מערכות יבשה (כולל תעש) תגלה כי הכנסות אלו בחצי השנה הראשונה של 2019 קפצו בכ-300 מיליוני דולרים. מהכנסות של 256 מיליוני דולר ב-2018 (טרם רכישת תעש) לכ-565 ב-2019 לאותה תקופה. קרי, בניקוי גידול אורגני של כ-5 אחוזים, הקפיצה מיוחסת לפעילות תעש. המשמעות היא כי המחזור השנתי של תעש נושק ל-600 מיליוני דולרים בשנה. (בעבר נטען כי מחזור שנתי של תעש מגיע לכ-500 מיליוני דולרים).

כאמור, אחד המרכיבים העיקריים בהכנסות אלביט לרבעון הנוכחי הוא מערכות מוטסות התורמות כ-37 אחוזים מהכנסות החברה. סעיף זה גדל במהלך השנה האחרונה בכ-100 מיליוני דולרים בחצי השנה הראשונה של השנה. הגידול נובע בשל מכירות מערכות תעש מוטסות (חימושים, מוץ נורים) ומערכות תעופה אזרחית, בעיקר אויוניקה אזרחית לאחר רכישת יוניברסל. 

גם ברבעון זה, אלביט ממשיכה לשמור על יחס 20\80 - קרי, כעשרים אחוזים ממכירות החברה מיועדת לישראל, ושמונים אחוזים לחו"ל. ההתפלגות בחו"ל מראה כי בוצי ממשיך לשמור בקנאות על פיזור סיכונים בין השווקים השונים. ישראל, צפון אמריקה ואסיה מהוות כ-20 אחוזים מההכנסות כל אחד. אירופה עם כ-18 אחוזים, אמריקה הלטינית עם כ-3.5 אחוזים והיתרה מתפזרת על שאר העולם.

לדו"ח המלא

אולי יעניין אותך גם

קרדיט: באדיבות IBM Security

מחקר: עודף כלי הגנת סייבר מפריע להתגונן מפני תקיפות

לרוב הארגונים אין תוכניות תגובה ספציפיות (CSIRP – Cyber Security Incident Response Plan) לתקיפות השכיחות ביותר; למרות הזינוק במתקפות כופר, רק לפחות ממחצית מהארגונים שהכינו תגובה יש תוכנית פעולה לרגע האמת