מערך הסייבר: זיהוי פנים מספיק. אין צורך בטביעות אצבעות

bigstockphoto

פרסום של גלובס (יסמין יבלונקו) אודות שני אירועי סייבר שארעו לכאורה במאגר הביומטרי ב-2017 ו-2018, פתחו את הדלת (שוב) לשיח סביב נחיצות המאגר הביומטרי. נזכיר כי המאגר קם במקור כדי למנוע שימוש בתעודות זהות ודרכונים מזויפים. פרסום המשך בנושא של מאקו (עמרי ברק) העלה כי הממונה על היישומים הביומטרים המליץ השבוע (שני) לבטל את מאגר טביעות האצבע ולהשאיר את מאגר זיהוי הפנים בלבד. 

הממונה פועל תחת מערך הסייבר והוא גורם מקצועי מנחה של משרד הפנים. אציין כי הדיווחים אודות, לכאורה, דליפת נתונים מהמאגר הביומטרי צפו ללא הוכחות וכן הוכחשו על ידי גורמים מקצועיים המטפלים באבטחתו. יתרה מכך, באופן יחסי למאגרי מידע בישראל, המאגר הביומטרי נחשב לאחד הבטוחים שיש. גורם מקצועי אומר לישראל דיפנס כי "הלוואי וכלל המאגרים בארץ היו מאובטחים כמו שקורה עם המאגר הביומטרי." 

לאור הפרסומים בימים האחרונים, מדגיש המערך כי ההחלטה לבטל את טביעות האצבע במאגר היא חלק מתהליך בחינה רציף שנקבע בהקמתו. בכל 18 חודשים נדרש הממונה להגיש חוות דעת מקצועית לשר הפנים בכל הקשור להתפתחות טכנולוגיות ואיומים בתחום הביומטרי. תיאורטית, ייתכן ובעתיד יוחלט להחזיר את טביעות האבצע באותו הליך אם יתגלו איומים המצריכים זאת. נכון לעכשיו לפחות, ההמלצה הפוכה - אין צורך בטביעות אצבע למיצוי מטרות המאגר. 

"בשנת 2017 במהלך תיקוני החקיקה של החוק מכוחו מנוהל פרוייקט התיעוד הלאומי החכם, קבעה הכנסת כי יש צורך לבחון האם קיימים אמצעים טכנולוגיים המספקים זיהוי ואימות אמינים על בסיס של מאגר ביומטרי בו תמונות פנים בלבד", מסבירים במערך הסייבר. 

"בהתאם לכך, לאחר בדיקות מעמיקות, הוגשה חוות דעתו של הממונה על היישומים הביומטריים. הבדיקות העלו כי שיעור הדיוק של טכנולוגיות לזיהוי פנים עלה פי 24 תוך פחות מעשור, וכי זיהוי פנים מספק מענה נאות לניהול מאגר ביומטרי.

"בחוות הדעת הודגש כי לצורך ביצוע השינוי נדרשת היערכות של הרשות לניהול המאגר הביומטרי במשרד הפנים, המנהלת את המאגר בפועל. המאגר הביומטרי הישראלי הוא מהמאגרים המוגנים ביותר וההמלצה אינה נובעת מחשש קונקרטי לפריצה למאגר, אלא מהתקדמות הטכנולוגיה."

בשלב זה החלטת יישום השינוי היא של משרד הפנים ללא צורך בהליך כלשהו בכנסת או בממשלה.