ארה"ב שולחת למפרץ הפרסי מטוס משימה מיוחד שתפקידו עיקוב אלקטרו-אופטי אחר טילים בליסטיים

US Air Force photo by Master Sgt. Lance Cheung

חיל האוויר האמריקני שלח למפרץ הפרסי מטוס מודיעין שתפקידו לאסוף מידע ונתונים על טילים בליסטיים. המטוס RC-135S COBRA BALL ייחודי בכך שהוא מוגדר במטוס האוסף MASINT – מודיעין מידות וחתימות. הוא מצוייד במכשור אלקטרו-אופטי מיוחד לעיקוב אחר טילים.

DEFENSE BLOG מייחס את משלוח המטוס למפרץ הפרסי למתיחות הגוברת בין וושינגטון לטהרן. המטוס המיוחד הזה כפוף אך ורק לפקודות ראשי המטה הכללי של צבא ארה"ב "למשימות מיוחדות בעלות עדיפות לאומית", והוא אוסף נתונים אופטיים ואלקטרוניים על טילים בליסטיים. בצוות המטוס לפחות שני טייסים, נווט, מהנדס מערכות מוטסות ושנים-שלושה קציני משימה למשימות מיוחדות.

בחיל האוויר יש שלושה מטוסי COBRA BALL. הם שייכים לפיקוד מטוסי הקרב ובסיס הקבע שלהם במדינת נברסקה. הצוותים שייכים ללהקי תעופה ומודיעין.