החל מינואר 2020 לויד'ס תחייב שקיפות לגבי שיפוי בעת אירוע סייבר בפוליסות

bigstockphoto

מובילת שוק הביטוח וביטוח המשנה לויד'ס בלונדון הורתה על מדיניות שתקבע בבירור אם פוליסה תספק כיסוי לסיכונים קיברנטיים. החל מ -1 בינואר 2020, יידרשו החתמים של לוידס להבהיר אם מדיניות נזקי רכוש של צד ראשון כוללת או לא כוללת כיסוי סייבר. עבור סוגי ביטוחים אחרים הדרישות ייכנסו לתוקף בשני שלבים במהלך 2020 ו -2021. (מקור: reinsurancene). 

לויד'ס תעקוב אחר ציות לדרישה חדשה זו באמצעות פעולות הפיקוח הרגילות המתוכננות שלה, שתוצג בתוכנית הפיקוח על השוק לשנת 2020. התקפות בעלות פרופיל גבוה, כגון תקרית LockerGoga, בסך 69 מיליון דולר, שעמדה בפני חברת Norsk Hydro השנה, סייעו גם בהעלאת המודעות לצורך של כיסוי סייבר חיובי יותר בשוק.

בישראל המפקח על הביטוח טרם הוציא התייחסות לנושא.