הסכם הבנות לשיתוף פעולה בתחום הגנת הסייבר בין ישראל לרומניה

כחלק מהאסטרטגיה של מדינת ישראל לבסס את מעמדה כמובילה בתחום הסייבר וההכרה בצורך להבטיח רציפות תפקודית של מרחב האינטרנט  מרחיבה ישראל את שיתופי הפעולה למול ארגונים מקבילים בעולם. במטרה זו נפגש היום, יום חמישי ה-6 ביוני 2019 מר יגאל אונא, ראש מערך הסייבר הלאומי, עם הגברת ויוריקה דנצ'ילה, ראשת ממשלת רומניה, לפגישה במהלכה הם דנו בחשיבות שיתוף הפעולה בין המדינות בכלל ובסייבר בפרט. הגברת ויוריקה דנצ'ילה, ראשת הממשלה של רומניה, הביעה רצון להידוק שיתוף הפעולה והחברות בין המדינות. 

חתימה על מזכר הבנות לשיתוף פעולה בין ישראל לרומניה
אונא, ראש מערך הסייבר הלאומי ואלכסנדר פטרסקו, ראש מערך הסייבר ושר התקשורת הרומני, חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה בתחום הגנת הסייבר, במעמד ראשת הממשלה, הגברת ויוריקה דנצ'ילה. 
מזכר ההבנות מניח את התשתית לפיתוח שיתופי פעולה עתידיים בתחום הגנת הסייבר כדוגמת: חילופי מידע, פיתוח הון אנושי, פיתוח יכולות ועוד תחומים שהצדדים רואים לנכון לקדמם.

סמינר ראשון מסוגו
בתוך כך מקיים מערך הסייבר ברומניה סמינר ראשון מסוגו, המיועד למקבלי החלטות ברמה לאומית ומובילים מהמשק בתחום ics. זוהי פלטפורמה לשיתוף ידע והניסיון הייחודי של ישראל.  הסמינר כולל תכנית מובנית של תהליך ההגנה על תשתית מדינה קריטית ותרגיל שולחני למקבלי ההחלטות. במהלך הסמינר הציגו נציגי חברות סייבר מובילות בישראל במטרה לעודד את השת"פ גם במגזר העסקי. בסמינר נכחו יותר מ60 משתתפים מהמגזר הציבורי והפרטי ברומניה.