תמונות לווין חושפות: פגיעה מדויקת בבסיס T4 בסוריה בתקיפה המיוחסת לישראל

פרסומים ברשת מיום התקיפה (2.6) טענו כי מדובר בחיל האוויר הישראלי. רשמית, אין התייחסות מירושלים. בתמונות הלווין רואים שני אלמנטים הקשורים, ככל הנראה, למערך כטב"מ שמוצב בבסיס הסורי

חברת ISI הישראלית חושפת פגיעות מדויקות במה שנראה כשני רכיבים הקשורים לתשתית הפעלת כטב"מ בבסיס חיל האוויר הסורי T4. מדובר בשני אלמנטים הנמצאים בקצה מסלול הטיסה בתוך מגנן חשוף. 

מהפרסום לא ברור מהם אותם רכיבים, אך נראה כי מדובר ביעד שהצדיק תקיפה אווירית המיוחסת, על פי פרסומים ברשת, לחיל האוויר הישראלי.