הכוח הרב לאומי והרב סמלי

כוח המשקיפים הרב-לאומי (באנגלית: Multinational Force & Observers - MFO, ראשי תיבות בשימוש בצה"ל : כמ"ר) הוא כוח שמירת שלום המפקח על קיום ההיבטים הצבאיים של הסכם השלום בין ישראל למצרים. להסכם השלום שנחתם ב--26 במרץ 1979 נוסף נספח צבאי המפרט את הסדרי הביטחון בחצי האי סיני לאחר נסיגת ישראל , לרבות פירוז חצי האי סיני והקמת כוח שמירת שלום של האו"ם אשר יפקח על ביצוע ההסכמים. בתהליך את כוח האו"ם התבססו על כוח ה-SFM האמריקאי שהוצב בסיני בשנת 1975 לתיאום הנסיגה מסיני בשלבים הראשונים.

ב-31 באוגוסט 1981, נחתם הפרוטוקול והכוח נוסד רשמית, נפרס בסיני והחל את משימתו ב-25 באפריל 1982, מועד סיומה הרשמי של נסיגת ישראל מסיני.

בנספח הצבאי להסכם השלום, חולק חצי האי סיני ל-3 רצועות דילול, בתוספת רצועה נוספת בשטח ישראל. על רצועות הדילול הוטלו הגבלות על סדרי כוחות, אופי הכוחות המותרים לפריסה, נשק וציוד, כדלקמן:

אזור A: בין תעלת סואץ לקו A. מותר למצרים להחזיק דיויזיית חי"ר ממוכנת אחת, מתקנים וביצורים.

אזור B: בין קו A לקו B. מותר למצרים להחזיק ארבעה גדודי משמר גבול, חמושים בנשק קל ורכב גלגלי, מתקניהם וביצורי השדה הנדרשים.

אזור C: בין קו B לקו הגבול הבינ"ל. מותרת שהיה של הכמ"ר וכוח משטרה אזרחי מצרי בלבד.

אזור D: רצועה ברוחב 3 ק"מ מזרחית לקו הגבול הבינ"ל. מותר לישראל להחזיק ארבעה גדודי חי"ר, מתקנים וביצורים.

לכל אחד מהאזורים נקבעו בנספח הצבאי להסכם השלום הגבלות מפורטות על מספר חיילים, מספר כלי רק"ם וכדומה.

לצורך הפיקוח הטילו מדינות ההסכם על הכוח את התפקידים הבאים: הפעלה של מחסומים, סיורים ועמדות תצפית לאורך הגבול הבינ"ל, לאורך קו B ובתוך אזור C; עריכת ביקורות תקופתיות לבדיקת קיום ההסדרים , לא פחות מפעמיים בחודש ; עריכת ביקורות נוספות תוך 48 שעות מבקשה של אחד מהצדדים ; וידוא חופש השיט במצרי טיראן.

תחת ההסכם המשותף שנחתם ב-1 בספטמבר 2005, נוספה לכמ"ר האחריות לפיקוח על פריסת כוח משמר הגבול המצרי, לאורך הגבול בין מצרים לרצועת עזה, כולל פיקוח על סדרי כוחות, נשק, ציוד ותשתיות.

בראש הארגון עומד מנכ"ל הכמ"ר, תמיד שגריר אמריקאי, לכהונה בת 4 שנים. מטה הארגון ממוקם ברומא ואחראי על נושאי מדיניות, כספים ותיאום מדיני עם מדינות ההסכם. למטה הכמ"ר ישנן נציגויות בישראל ומצרים, בראשן עומדים תמיד אזרחים אמריקאים. הנציגויות אחראיות על תיאום בנושאים אזרחיים עם ישראל ומצרים, כגון ענייני כספים, מכס, אישורי שהיה וכדומה. כוח המשקיפים הרב-לאומי מונה כ-1600חיילים מ-11 מדינות. בראשו עומד מפקד בדרגת אלוף (Major General) אשר אינו אמריקאי. הוא נבחר על ידי מנכ"ל הכמ"ר לכהונה בת 3 שנים. המפקד הנוכחי הוא האלוף סיימון סטיוארט (Major General Simon Stuart) מצבא אוסטרליה. הכוח פרוס ברחבי אזור C. לכוח שתי מפקדות עיקריות.

המפקדה הראשית מכונה North Camp (המחנה הצפוני) והיא נמצאת באל-גורה, שדה התעופה איתם לשעבר. המפקדה השנייה, South Camp (המחנה הדרומי), נמצאת בשארם א-שייח'. עיקר המטה והיחידות התומכות ולשכת מפקד הכוח נמצאים ב-North Camp, יחד עם מפקדות הגדוד הפיג'יאני והגדוד הקולומביאני. ב-South Camp ממוקמת יחידת משמר החופים האיטלקית ומפקדת הגדוד האמריקאי. חיילי הגדודים מאיישים תצפיות, מחסומים וסיורים ברחבי אזור.

יחידת משקיפים אזרחית

יחידת המשקיפים האזרחית (Civilian Observer Unit - COU) ממוקמת ב-North Camp. בשונה משאר הכוח, כל הסגל שלה הם אזרחים, מחציתם עובדי משרד החוץ האמריקאי ומחציתם עובדים שכירים בכמ"ר. כולם חייבים להיות אזרחים אמריקאים, יוצאי צבא בדרגת קצונה ותפקידם כולל תצפית, ביקורת וזיהוי כלים וציוד צבאי וביצוע הביקורות התקופתיות.

תודה לאתר הכוח הרב לאומי  http://mfo.org/en