משרד הביטחון רוכש מלאי של מיירטי כיפת ברזל

לישראל דיפנס נודע כי לאחרונה רכש משרד הביטחון מיירטי כיפת ברזל מסוג טמי"ר בהיקף גדול של לפחות מיליארד ש"ח לטובת צה"ל. דבר הרכש לא פורסם על ידי משרד הביטחון.

"תכנית ההגנה מפני טילים של מדינת ישראל מנוהלת לפי תכנית פיתוח רב-שנתית מתוכננת מראש. ככלל, משרד הביטחון אינו נוהג להתייחס לנושאי הצטיידות ורכש", כותבים בתגובת המשרד.

מיירטי הטמי"ר מיוצרים במשותף על ידי חברת רפאל ורייתאון האמריקאית.