הסכם המיזוג בין אירונאוטיקס לרפאל ידון בתחילת אפריל

לפי הודעת אירונאוטיקס לבורסה הסכם המיזוג עם רפאל יובא לאישור בעלי המניות של החברה ב4.4.2019. אישור ההסכם על ידי אירונאוטיקס הוא נתיב מקביל לאישור שצריך להתקבל מרשות החברות שעדיין שומרת על שתיקה בנושא.

"על פי הסכם המיזוג, יתבצע מיזוג משולש הופכי שבו, במועד הקובע חברת היעד תתחסל והחברה, שהינה החברה הקולטת במיזוג, תהפוך לחברה פרטית בבעלותן המלאה של הרוכשות, בחלקים שווים ביניהן", נכתב בהודעה.