על הפרק: תזכיר חוק הסייבר

תזכיר החוק נמצא בדיאלוג בין משרדי ממשלה. בסופו צריך להגיע נוסח לאישור הממשלה ואחרי שהיא מאשרת, הוא מובא למליאת הכנסת לקריאה ראשונה

בתמונה (במרכז): עו"ד עינבר בן ציון רגרמן, ראשת פורום סייבר והגנת הפרטיות ב- ACC ישראל 

ועמית אשכנזי, יועמ"ש מערך הסייבר. צילום: יח''צ

 

הצוות המשפטי של מערך הסייבר הלאומי נפגש עם חברי פורום סייבר והגנת הפרטיות של ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים ACC ישראל, לדיון בתזכיר חוק הסייבר ונושאים נוספים, במסגרת שיח שמקיים מערך הסייבר הלאומי עם ACC . בשיח זה, שזכה לשם "פרויקט שולחנות עגולים", היועצים המשפטיים של חברות וארגונים מובילים במשק דנים יחד עם היועצים המשפטיים של מערך הסייבר הלאומי, בהיבטים המשפטיים של תחום הגנת הסייבר, מתוך הבנה, כי ליועץ המשפטי תפקיד חשוב בהיערכות הארגון לאירוע סייבר, התמודדות עמו והתאוששות ממנו.

תפיסת הגנת הסייבר הלאומית מבוססת על שיתוף פעולה ועבודה עם הארגונים. לעמדת היועץ המשפטי של מערך הסייבר הלאומי, היועץ המשפטי הפנימי, בהיותו שחקן מפתח בשולחן ההנהלה, הינו שותף טבעי לשיח לפני ותוך כדי אירועים. נקודת המבט הייחודית שלו חיונית לגיבוש תפיסה משפטית אפקטיבית.

במהלך שנת 2017 קיים מערך הסייבר הלאומי בשיתוף ACC יום עיון ליועצים משפטים, בו הוצגו עיקרי תפיסת המדיניות הממשלתית, וכן התנהל "תרגיל שולחני" המדמה תקיפת סייבר והתמודדות משפטית, בהנחייה של צוות מקצועי ממערך הסייבר. במהלך 2017-8 התקיימו מספר פגישות משותפות. שני מפגשים מרכזיים הוקדשו לדיון בתזכיר חוק הסייבר. בין היתר, הציגו חברי הפורום את האופן שבו תקיפות סייבר משפיעות על קבלת ההחלטות בארגון, וכן שאלות כלליות יותר לגבי המוצע בתזכיר לגבי תפקיד מערך הסייבר.

במסגרת זו הציגו חברי הפורום גם שאלות פרקטיות הקשורות לרשויות אחרות, כגון רשות הגנת הפרטיות, רשות ניירות ערך ואחרים, על מנת לפתור מראש קונפליקטים אפשריים בין צרכי הגנת הסייבר, ובין היתר נוסח החוק המוצע, לבין הסדרים משפטים אחרים ובהם חובות החברות במשק לדיווח לרשות ני"ע וכן להגנת הפרטיות במידע המצוי במערכות המידע של הארגון.

עו"ד עמית אשכנזי, יועמ"ש מערך הסייבר, מסר, כי " מערך הסייבר בוחן את ההערות שהתקבלו, כולל נושאים שעלו בפגישות המועילות עם חברי הפורום של ACC. לנקודת המבט של יועצים משפטים פנימיים חשיבות רבה ולכן הנושאים שהועלו  היו בעלי משמעות, השפיעו וישפיעו על נוסח החוק המוצע". הוא ציין, כי "על אף שיש לעתים חילוקי דעות משפטיים, לנקודת המבט של יועצים משפטים פנימיים חשיבות רבה ולכן הדברים היו בעלי משמעות, השפיעו וישפיעו על נוסח החוק המוצע".

עו"ד עינבר בן ציון רגרמן, ראשת פורום סייבר והגנת הפרטיות של ACC ישראל, מסרה, כי "התקפות סייבר וחידושי חקיקה הציבו את הגנת הסייבר והגנת הפרטיות בנתיב הקריטי של כל ארגון. אנו מעריכים מאד את הפעילות המשותפת עם מערך הסייבר ואת נכונותו ליצור שיח בין רשויות. שיח רציף בין הגורמים המשפטים הציבורים לבין יועצים משפטים פנימיים במגזר הפרטי, בייחוד בתחומים חדשנים, הינו חיוני וחשוב. ".

חברי הפורום ואנשי המערך מתכננים להמשיך את שיתוף הפעולה על מנת להגביר את המודעות במשק וכן ליצור כלים פרקטיים אשר יוכלו לסייע לארגון וליועמ"ש, במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי, בהטמעת הגנות על הארגון מפני אירועי סייבר, התמודדות עמם, הכלתם והמשך הפעילות העסקית במהלכם ובעקבותיהם.

אולי יעניין אותך גם