תכנית העבודה לשנת 2019 של הממשלה חושפת: אין יעד לגידול ביצוא הביטחוני השנה

תכנית העבודה לשנת 2019 של ממשלת ישראל פורסמה באתר הממשלה וכוללת גם יעדים למשרד הביטחון. מהתכנית עולה כי יעד היצוא הביטחוני השנה עומד על 7 מיליארדי דולרים - בדיוק כמו 2018. המשרד לא מאמין בתעשייה? או שמא יש צפי להיחלשות שוק הביטחון העולמי?

תכנית העבודה לשנת 2019 של ממשלת ישראל פורסמה באתר הממשלה. בעמוד 85 לתכנית מתחיל הפרק של היעדים למשרד הביטחון. מהנתונים עולה כי יעד הייצוא הביטחוני לשנת 2019 עומד על 7 מיליארדי דולרים - בדיוק כמו שנת 2018.

האם סטגנציה ביעדי הייצוא מאותתת על היחלשות תעשיות הביטחון הישראליות בתחרות בשוק העולמי? או שמא, משרד הביטחון, באמצעות סיב"ט, לא שם לעצמו יעדים אגרסיבים בכוונה תחילה? לא משנה מה הסיבה האמיתית, אין ספק כי סטגנציה ביעדים מאותת ליצואנים הביטחוניים כי המשרד לא מאמין ביכולת ההתפתחות של היצוא הביטחוני השנה. דרך אגב, עליה ביצוא צפויה , לפי תכנית הממשלה, רק ב2020. מדוע? לא ברור.

עוד יעדים מהתכנית כוללים הרחבה של מספר החברות שיפגשו עם מדינות שונות מ207 בשנה החולפת, ל300 בשנה הבאה. מספר תערוכות הנשק בהן ישתתף המשרד יעמדו על שש כמו שנה שעברה. עוד יעד של המשרד לשנה זו הוא להכין תכנית להתמודד עם הירידה בהמרת דולר סיוע לשקלים. תכנית שהחלה בשנה קודמת, בינתיים ללא מסקנות גלויות לציבור.

יעד מעניין נוסף הוא תוכנית-אב לרציפות תפקודית משרדית מעודכנת למצבי חירום. לא ברור מה השינויים מהתכנית הקיימת, אך מהמסמך ניכר כי בשנה החולפת לא עבדו על תכנית חדשה, ומכאן, שהקיימת ככל הנראה לא מתאימה למציאות העכשווית של מצבי החירום הצפויים למשרד.

בנושא עידוד רכש ''כחול לבן'' אין שינוי ביעדים משנה שעברה. שיעור ההזמנות היוצאות לספקים באזורי עדיפות לאומית וקו עימות נשאר על 25 אחוזים. שיעור הספקים של משרד הביטחון מאזורי עדיפות לאומית וקו עימות נשאר על 20 אחוזים. סעיף זה ככל הנראה ישתנה כאשר התכנית להתמודדות עם ירידה בהמרת דולר סיוע תפורסם.

בנושא שינוי פריסת תשתיות משרד הביטחון ישנם יעדים ברורים. למשל, עד סוף 2019 יבחר זכיין להקמת קריית מודיעין אחודה בנגב. להקמת מרכזי אספקה אחודים. יפורסם מכרז להקמת מחנה רב-זרועי – "אופק רחב". יחתם הסכם עם האוצר להעברת המש"אות לגליל. יחתם הסכם עם האוצר להעברת המכללות לירושלים. כמו גם, יפונו 755 דונמים משדה דוב.

בהיבט סביבתי, משרד הביטחון ביטל את היעדים להיקף השימוש באנרגיה סולארית במחנות צה"ל שנקבעו ל2018. במקום זאת, קבע המשרד כי עד 2020 (סוף תר"ש גדעון) צה"ל יצטרך להגיע להספק כולל של 15 MWp במחנות הצבא. נזכיר כי לצורך כך הוקם ענף ייעודי בחט"ל המשמש כרגולטור בתחום זה לכלל הצבא. כבר השנה יותקנו מערכות ב-28 בסיסים חדשים (מכרז עתיד לצאת בחודש הקרוב).

בתחום מעברי הגבול, המשרד רוצה להתקין מערכת שליטה ממוחשבת לתנועת סחורות. עם זאת, לא נקבע יעד ל2019, כאשר לפי המסמך המערכת צריכה לעבוד ב-16 המעברים עד ל2020. מדובר במערכת משמעתית היות ובשנה זו צפויות לעבור בכלל מעברי הגבול 470,000 משאיות.

עוד פעולה שהמשרד הולך לשים עליה דגש השנה היא הנגשת מידע לציבור באמצעות אתרי אינטרנט, כולל הנגשת פעולות רבות לקבלנים ויצואנים בצורה מקוונת.