שנתיים לרפורמה בפיקוח על היצוא הביטחוני: צמצום בנטל הרגולטורי על היצואנים הביטחוניים

מנתוני אפ"י בתום שנתיים לרפורמה בפיקוח על היצוא הביטחוני, עולה כי נרשמה ירידה של 56% בבקשות לרישיונות שיווק למוצרי בלמ"ס וירידה של 27% בבקשות לרישיונות  יצוא. ראש אפ"י, רחלי חן: "אנחנו בחצי הדרך ובשנה הקרובה נאשר הקלות נוספות ליצואנים, לצד הגברת האכיפה כנגד כל חשד להפרת חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני"

 

ראש אפ"י, רחלי חן (צילום: דנה שרגא, דוברות משרד הביטחון)

אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון (אפ"י) מסכם בימים אלה שנתיים לרפורמה בפיקוח על היצוא הביטחוני, שבמרכזה חבילת ההקלות ליצואנים הגדולה והמשמעותית ביותר מאז הקמת אפ"י לפני 12 שנים. הנתונים שהציגה ראש אפ"י, רחלי חן, מצביעים על הקלה משמעותית ביותר בנטל הרגולטורי על היצואנים.

על פי הנתונים, צמצום רשימת המוצרים המוחרגים, שמחויבים בהליך רישוי דו-שלבי (רישיון שיווק ורישיון ייצוא) במוצרי בלמ"ס למדינות המותרות, הביא לירידה של 56% במספר הבקשות לרישיונות שיווק. הרפורמה הוציאה, כזכור, מרשימת הפיקוח את מרבית מוצרי הסייבר הבלתי מסווג, את משפחת מוצרי האלקטרואופטיקה (אמצעי תצפית, ראיית לילה ועוד מוצרי בלמ"ס) מוצרי לוויינות אזרחיים ועוד.  תהליך זה, והקלות נוספות שהשיק אפ"י הביאו לצמצום של 27% במספר רישיונות היצוא.

כ-1,600 יצואנים ביטחוניים רשומים כיום במרשם היצואנים של משרד הביטחון. בשנת 2018 הוגשו לאפ"י כ-26 אלף בקשות לרישיונות שיווק (אישור ראשוני לשיווק מוצר לחו"ל). וכ-5,700 בקשות לרישיונות יצוא (אישור סופי לייצוא מוצר לחו"ל).

בשנת 2018 הרחיב אפ"י את פעולות האכיפה נגד יצואנים ביטחוניים וטיפל בכ- 150 אירועים של חשד להפרת חוק הפיקוח. עשרות ביקורות בוצעו לאורך השנה בתעשיות. 11 שימועים נערכו ליצואנים שנחשדו כי עברו על החוק ולבסוף הוטלו קנסות מנהליים בהיקף של 2.250 מיליון ש"ח. ארבעה יצואנים ביטחוניים נקנסו בסכום של מעל 200 אלף ₪. יצואן ביטחוני אחד נקנס בסכום של  610 אלף ש"ח.

ראש אפ"י, רחלי חן אמרה כי "שנתיים לאחר השקת הרפורמה, ניתן לומר שמימשנו את יעודה המרכזי- הורדת הנטל הרגולטורי על היצואנים הביטחוניים וצמצום לוחות הזמנים  תוך הפניית משאבים להידוק הפיקוח על היצוא הביטחוני, במקומות שהוא נדרש יותר. אנחנו בחצי הדרך ובשנה הקרובה נאשר הקלות נוספות שיסייעו לתעשייה הביטחונית הישראלית להתחרות בשווקים נוספים בעולם. במקביל לפעילויות, נמשיך ביזום ימי עיון והדרכות ליצואנים במגוון תחומים העוסקים בפיקוח על היצוא הביטחוני. אני מבקשת להביע את הערכתי ליצואנים הביטחוניים שמגלים אחריות רבה והבנה לצורך בפיקוח ושמירה על נכסיה האסטרטגיים של מדינת ישראל".