חברות אנרגיה בארה"ב מתחילות לקבל קנסות בשל כשלים באבטחת הרשת

NERC קנסו את חברת Duke Energy בקנס הגדול ביותר שהטילו אי פעם על חברת אנרגיה בהיקף 10 מיליוני דולרים. החברה פועלת בשש מדינות בארה"ב ומספקת חשמל ל7.6 מיליוני צרכנים.

הקנס הוא בגין 127 הפרות ידועות לNERC. "לדוגמה, כישלונן של החברות לתעד באופן מדויק ולעקוב אחר השינויים החורגים מהתצורות הבסיסיות הקיימות הגביר את הסיכון שהחברות לא יזהו שינויים בלתי מורשים, דבר שעלול להשפיע לרעה על מערכות BSA בסייבר."

מקור: rtoinsider