תיקון החוק לפינוי שדות מוקשים נכנס לתוקף

הבוקר (שלישי,8.1.19) נכנס לתוקפו תיקון החוק לפינוי שדות מוקשים, שאושר פה אחד בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, במסגרתו הורחבו סמכויותיה של הרשות לפינוי מוקשים (רלפ"ם) במשרד הביטחון.

בהתאם לתיקון החוק, סמכויות שהיו בעבר באחריות צה"ל הועברו לרשות לפינוי מוקשים (הרלפ"מ) והורחבו כך, שמעתה הרשות אחראית גם על פינוי שטחי מלחמה, שטחי אימונים ופינוי שדות מוקשים נגד טנקים שאינם חיוניים לביטחון המדינה. עוד נקבע בתיקון החוק כי לצורך פעילות זו תקצה הממשלה תקציב ייעודי נוסף לכך.