תעשייה אווירית תשלם לחלל תקשורת פיצוי בהיקף 10 מיליוני דולרים

תעשייה אווירית

בהמשך לדיווחים קודמים של התעשייה האווירית לישראל בדבר תביעת חלל תקשורת במסגרת הליך בוררות בקשר עם פיצוי בגין אובדן הלוויין 'עמוס 6' החברה מודיעה בזאת, כי ביום 1.11.2018 התקבל אצלה פסק הבוררות בנושא לפיו נדרשת החברה לשלם לחלל תקשורת פיצוי בסך של 10 מיליון דולר בתוספת הוצאות משפטיות.

מקור: maya.tase.co.il