נעלמים

צילום כריכה: יח"צ

ספרו השני של אלוף רן גורן, אחרי "ורטיגו", מוקדש לילדות ולנעורים המיוחדים של האליטה הישראלית של שנות ה-50-40 בארץ הזאת – בני הקיבוצים, אלה שנשאו בעול הביטחון והובילו את האידיאולוגיה הפוליטית של מחנה השמאל, ששלט אז בישוב.

הספר מתאר את המציאות הפרטית-האישית של הלינה המשותפת, המשפחה וחדר הילדים ולצד זה המשקל הכבד של המנהיגים הדומיננטיים של השומר הצעיר/מפ"ם, אשר השפיעו על הצעירים ועל המבוגרים.

בתוך הקיבוץ  נעלמו בבגרותם שלושה חברים, נעלמו ממש, כאילו בלעה אותם האדמה. שלושתם בגרו בחברת נעורים תוססת ומונחית אידיאולוגיה, שירתו ביחידות חוד של צה"ל, ולמרות כל זאת, כל אחד מהם, ממניעיו שלו, בחר, או שמא נדחק, להיעלם מחיינו.

אחרי שנים של חשיבה מייסרת מגיע המחבר למסקנה כי זרעי היעלמותם נטמנו בהם בשחר ילדותם, ניזונו ממאפייני אישיותם והועצמו על-ידי המציאות הסובבת. אלא שאיש מהסובבים אותם -  חבריהם לקבוצה,  המחנכים, בני המשפחה – לא פרש כראוי את מה שעבר בנפשם פנימה, וכך הייתה היעלמותם לבלתי נמנעת.

זהו ספר על תנועה קיבוצית מפוארת, שבחיי המעשה פעלה למופת, אך בתפיסתה האידיאולוגית טעתה בגדול.

***

נעלמים מאת רן גורן, ידיעות ספרים, 2018