פרויקט הרקולס - מיפוי וניתוח תחום הסייבר בתעופה האזרחית בישראל

facebook.com/ELALGlobal

מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה פרסם מכרז שמטרתו מיפוי וניתוח תחום הסייבר בתעופה האזרחית בישראל תחת השם – "פרויקט הרקולס".

"תחום התעופה האזרחית הינו מרכיב משמעותי ביותר בשגרת החיים המתקדמת, ומאופיין בקישוריות ובמורכבות טכנולוגית גבוהה. ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות והצפי להמשך התחזקות מגמות אלו מחייבים תכנון ויישום של מענה הגנתי הולם גם במימד הגנת הסייבר", נכתב בבקשה.

"מערך הסייבר הלאומי אמון על קידום ההערכות הלאומית להגנת הסייבר ופועל להגנה על תשתיות קריטיות ושירותים חיוניים במשק. מתוקף תפקידו, פועל המערך גם להעלאת רמת החוסן והמוכנות בסייבר בתחום התעופה האזרחית ולהבטחת האינטרס הציבורי בתחום זה."

במסגרת המכרז יתבקש הזוכה לפעולות הבאות. מיפוי הגורמים המעורבים בתעופה האזרחית בישראל; ניתוח ומיפוי מערכות ותהליכי ליבה בתעופה האזרחית בישראל; ניתוח ומיפוי תרחישי איום אפשריים בהיבטי סייבר בתעופה האזרחית; ניתוח ומיפוי של מענים אפשריים לתרחישי האיום;

למכרז