DARPA מכריזה על תחרות מומחים לתווך התת-קרקעי

צילום: AP

"למצוא פתרונות חדשניים לתווך התת-קרקעי, למפות, לנווט וללמוד כיצד להתנהג בתת-קרקע, כולל מנהרות מעשה ידי אדם, תשתיות תת-קרקעיות עירוניות ורשתות של מערות טבעיות" – אלו עקרונות תחרות האתגר התת-קרקעי שעליה הכריזה DARPA , סוכנות המו"פ של ממשלת ארה"ב (מפא"ת האמריקנית).

DARPA מזמינה צוותים מומחים לנושא התת-קרקע להשתתף בתחרות, להירשם עד 1 באוגוסט, והאירוע המסכם של התחרות יתקיים בשנת 2021. בו יציגו הצוותים את רעיונותיהם ותכניותיהם להתנהגות תת-קרקעית. הפרס לזוכה הראשון הוא שני מיליון דולר.

הסוכנות הודיעה באתר האינטרנט שלה כי מוזמנים ליטול חלק בתחרות צוותים בעלי מומחיות ייחודית בתחום התת-קרקע.

התחומים שייבחנו בתחרות הם שלושה: מנהרות מעשה ידי אדם, תשתיות תת-קרקעיות אורבניות ומערות טבעיות. 

אחת המטרות של התחרות היא להחליף דעות בתחום עם מומחים מארצות שונות כדי לאפשר למומחים להציג רעיונות מבצעיים וטכנולוגיים, הכל בתחום התת-קרקע.