ראש המוסד

צילום כריכה: יח"צ

כל ספר של בכיר במערכת הממשלתית (ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, ראש ארגון מודיעיני) הוא הזדמנות להתוודע לא רק לאישיותו של האיש אלא גם לאחורי הקלעים של אירועים מרכזיים בתולדות המדינה. לאחרונה תרם מניסיונו למאמץ זה שבתי שביט, מי ששרת 32 שנים במוסד מהן שבע בראש הארגון.

שתי מסגרות השנים: הראשונה, 1985-1980, בה פקד על האגף המבצעי "קיסריה" והשנייה - 1996-1989, בה היה ראש המוסד היו תקופות פעילות אינטנסיבית בביטחון המדינה. שני נושאים מרכזיים עמדו בראש הצי"ח (ציון ידיעות חיוניות, סדר העדיפות המודיעיני) –הנשק הבלתי קונבנציונלי, שהפך משמעותי באיום על ישראל ושינוי דפוס הטרור העולמי לכיוון מוסלמי גלובלי.

הספר כולל 4 פרקים עם מאמרים שונים על נושאי מודיעין ששביט מבקש לשתף בתפיסת עולמו לגביהם. בפרקים אלה שזורות הערות על נושאי מודיעין שונים מתפיסת עולמו של שביט על סוגיות חשובות במודיעין, לא רק מזווית המוסד. למשל (עמ' 40) הזיקה של קהילת המודיעין לרשויות אכיפת החוק, סוגיה מהותית בתפקוד המודיעין, נזכרת בפסקה מורחבת, לפני פסקה על הגדרת הטרור. תוכן העניינים אינו מפורט דיו כדי לחזור ולעיין בסוגיות אלה.

פרק חמישי חשוב למחבר – התצפית שלו על מלחמות יום הכיפורים, המפרץ הראשונה ולבנון השנייה. בחלק על יום הכיפורים מנתח שביט בהרחבה את חלקו המוצלח של המוסד בהבאת ההתרעה למלחמה, ועושה חשבון נוקב עם "קואליציית דיין-זעירא", אשר לא "ספרה" את המוסד והעומד בראשו. מחווה מיוחד מעניק שביט  בנספח עם ההספדים שנשא לזכרם של 6 מאנשי המוסד, שהיו קרובים לו במיוחד, והדברים שברך את ראש הממשלה, יצחק שמיר, ביום הולדתו ה-95.

שביט מקדיש פרק בספרו לזיקה בין תקשורת וביטחון, בין היתר על רקע פרסום ספר של יעקב כרוז ז"ל, שהיה בכיר במוסד בשנות ה-50 והפך אחר כך לעיתונאי. שביט מודאג מחוסר היכולת להסתיר מידע חיוני מצד אחד, ומאידך מתפעל מהעושר הרב הטמון במודיעין הגלוי (אוסינט) ההולך ומעצים בעידן של אינטרנט רווי ורשתות חברתיות. סוגיה משמעותית בתקופתו היתה פרסום בחו"ל של ספר שכתב עובד זוטר לשעבר במוסד, ויקטור אוסטרובסקי. בספר היו פרטים אשר לדעת המוסד היה נזק בפרסומם והמוסד עמל קשות למנוע את פרסום הספר. בספרו של שביט זוכה הנושא לאזכור בן שורה אחת, אפילו בלי לקחים מהאירוע.

הספר מעשיר את קשת המקורות לחוקר ולמתעניין בתפיסות, בשיטות ובפעילות המבצעית של קהילת המודיעין הישראלית וגם כולל מבזקים על הנעשה במודיעין האמריקני ובשירותי מודיעין אחרים.

***

ראש המוסד, מאת שבתי שביט, ידיעות ספרים 2018