תכירו: הפסיכולוג שמחליט מי יעבוד במשרד רוה"מ

bigstockphoto

שירות הביטחון הכללי רוצה שהמועמדים לעבוד במשרד רוה"מ או כאלו שיתנו לו שירות, יעברו טסט או ראיון קליני על ידי פסיכולוג מוסמך בעל תן תקן של השירות. מסתבר שבישראל יש רק 23 פסיכולוגים כאלו. מתוכם מנהל הרכש צריך לבחור את הכי זול. נזכיר כי תחת משרד רוה"מ פועלים גם השב"כ והמוסד. לא ברור האם הזוכה בעסקה המדוברת מספק גם להם שירותים, או רק למשרד רוה"מ.

ובכן, לפי פרסום של מנהל הרכש, יהודה גל הוא הזוכה במתן השירות למשרד רוה"מ לשנת 2018. הוא יחליף את ארז ליבנת שסיים תפקיד במאי 2017. ההסכם הוא לשנה אחת, עם אפשרות הערכה לעוד שנתיים. לפי הפרסום, עלות הערכה פסיכודיאגנוסטית למועמד לשירות תעלה 2150 ש"ח לפני מע"מ. ראיון קליני יעלה 825 ש"ח לפני מע"מ. אם רוצים להשלים את הראיון להערכה זה תוספת של 1225 ש"ח לפני מע"מ. ההסכם הוא למסגרת תקציב שנתית של עד 150,000 ש"ח כולל מע"מ.

במסגרת הבקשה לעסקת ספק יחיד, מסתבר כי רשימת הפסיכולוגים שעומדים בתו התקן של השב"כ (שלא ברור מהו), לא מתנהלת לפי תקנה 16 לחוק המכרזים. תקנה זו בחוק עוסקת ברשימת מציעים של השירות למכרז. לפי התקנה (סעיף ב' למשל) - "רשימת המציעים תעודכן לפחות אחת לשנה, תנוהל באופן ממוכן, תפורסם ותהיה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט, והכל בדרך שתקבע בתקנון כספים ומשק".

המטרה של התקנה, ככל הנראה, לאפשר תחרות בין ספקים שונים של משרדי ממשלה בתחום העיסוק. היות וכאן צריך תו תקן של שב"כ, לא ממש ברור מה הפסיכולוג צריך לעשות כדי להשיג את התקן. כמו גם, לא ברור מדוע מנהל הרכש לא פועל , בהינתן והוא יודע שאין רשימה לפי תקנה 16, ליצירה של אחת כזו על פי החוק.

בבקשה המדוברת, מנהל הרכש פנה רק לעשרה מתוך ה-23 פסיכולוגים שיש להם תקן שב"כ. למה? כי על בסיס פרטי הקשר של כל ה-23 בשב"כ הצליחו להשיג רק 10 ועשו ביניהם תחרות מחירים. בבקשת הפטור מציינים כי עשו מאמצים להגיע לכלל ה-23.