אורביט מדווחת על קבלת הזמנות המשך ממשרד הביטחון בהיקף של כ-21 מיליון שקל

אורביט טכנולוג'יס העוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, הודיעה כי קיבלה הזמנות המשך ממשרד הביטחון הישראלי לאספקת מערכות תקשורת מתקדמות בהיקף מצטבר של כ-21 מיליון שקל. המערכות תסופקנה במהלך השנים 2018-2019.

משרד הביטחון הינו לקוח אסטרטגי של אורביט לאורך שנים ונוהג לרכוש מהחברה מערכות תקשורת מתקדמות המהוות מרכיב חיוני בפתרון שהן משרתות. אורביט השכילה לאורך השנים למנף את יכולותיה ופתרונותיה הטכנולוגיים מהשוק הביטחוני גם לשוק האזרחי- מסחרי. 

איתן ליבנה, מנכ"ל אורביט: "אנו גאים באמון הרב ובשביעות הרצון שרוחשים משרד הביטחון וצה"ל למערכות שסופקו על ידנו. הזמנת המשך זו שמצטרפת להזמנות קודמות, מדגישה את היתרון הטכנולוגי והשירות האיכותי של אורביט, ונמשיך לפעול להרחבת שיתוף הפעולה עם משרד הביטחון".