מחזקים את תחושת הביטחון של האזרח: משרד לביטחון פנים קיבל תוספת תקציב של כמיליארד ש"ח

במסגרת העברות תקציביות של סוף שנה ועדת הכספים אישרה 6.5 מיליארד ש"ח. כמעט 15 אחוזים מהכסף הוקצה למימון פעילויות של משרד לביטחון פנים. בין היתר, הגדלת תקנים במשטרה ודחיפת תכנית 'עיר ללא אלימות'.

"1.057 מיליארד ₪ למשרד לביטחון פנים – התקציב נועד ל תגבור תקנים במשטרת ישראל, לתפעול השוטף של המשרד, למימוש תכניות מרכזיות בפעילות המשרד הכוללות את אגף רישוי כלי ירייה, עיר ללא אלימות, תכנית 'מצילה' (אגף חברה ומניעת פשיעה), הרשות למלחמה בסמים, קרן בלאי להחלפת רכבי משטרת ישראל, מימון טייסת הכיבוי, הקמה ושיפוץ מבני משטרה וכד'", נכתב באתר הכנסת.

כחלק מהרצון של הכנסת לדאוג לביטחון הפנים של האזרחים, הוקצו כ-843 מליוני ש"ח גם לפיתוח כלכלי של רשויות בדואיות, דרוזיות וערביות. "תגבור מענקי איזון ותקצוב ביצוע החלטות ממשלה לחיזוק מגזרי המיעוטים", נכתב בפרסום.

ראוי לציין כי בכנסת הבינו שלצד אכיפה (משטרה), גם העלאת רמת החיים היא אמצעי להפחתת מתחים בין אוכלוסיות שונות בישראל.