התע"א תמזג שלוש חטיבות עסקיות לחטיבת תעופה אחת

דירקטוריון החברה אישר הקמת חטיבת תעופה שתרכז את כלל עסקי התע"א בתחום התעופה. החטיבה החדשה תתמקד בארבעה קווי עסקים: פיתוח וייצור כלי טייס, פיתוח וייצור מכלולים תעופתיים, הסבות והשבחות כלי טיס, ותחזוקת כלי טיס. בראשה יעמוד יוסי מלמד, המנהל כיום את חטיבת בדק

הראל לוקר, יו"ר התעשייה האווירית (צילום: חיים צח, לע"מ)

דירקטוריון התעשייה האווירית בראשות היו"ר הראל לוקר אישר את הצעת מנכ"ל החברה יוסי וייס, להקמת חטיבת תעופה שתרכז את כלל עסקי התעשייה האווירית בתחום התעופה. כיום פועלות בחברה שש חטיבות שמתנהלות בצורה עצמאית, עם מחזורי מכירות של כמה מיליארדי ש"ח לחטיבה. לאחר ביצוע השינוי תפעלנה ארבע חטיבות בלבד. חטיבת התעופה החדשה תתמקד בארבעה קווי עסקים ברורים: פיתוח וייצור כלי טייס, פיתוח וייצור מכלולים תעופתיים, הסבות והשבחות כלי טיס, ותחזוקת כלי טיס. לתפקיד מנהל החטיבה החדשה ימונה יוסי מלמד, המנהל כיום את חטיבת בדק.

התעשייה האווירית מייצאת בכעשרה מיליארד ש"ח בשנה, והמבנה החדש יהיה מוטה קווי עסקים ודומה לזה המקובל בחברות גלובליות דומות ומובילות בעולם. המהלך יאפשר העמקת הסינרגיה בין פעילויות התעופה השונות בחברה ויביא להתייעלות תפעולית משמעותית. השינוי הארגוני יכלול גם יציאה מתחומי פעילות קיימים שאינם רווחיים.

יו"ר התעשייה האווירית הראל לוקר אמר: "החברה מצויה בתהליך של שינוי למבנה מוטה עסקים שיחזק את יכולתה לפעול בשווקים הבינלאומיים בהם היא מתחרה. מדובר בתחרות עזה מול חברות ענק גלובליות בתקופה בה מדינות רבות מחזירות את הייצור הביתה וכל חברה נלחמת באגרסיביות על נתחי השוק. לתעשייה האווירית יש את ההון האנושי והיכולות הטכנולוגיות מן הטובים בעולם ובכוונתנו לממש את מלוא הפוטנציאל הכלכלי של החברה. לצורך כך יש להתמקד ביתרונות היחסיים שלנו ובקווי עסקים ברורים. המהלך עליו הוחלט היום בדירקטוריון הוא בדיוק בכיוון זה".

ההחלטה על ביצוע השינוי המבני מתקבלת לאחר שהתעשייה האווירית מציגה היקף שיא של חתימה על עסקאות, והגדילה משמעותית את צבר ההזמנות שלה לשיא כל הזמנים.

יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית אמר כי "שוק התעופה בעולם נהנה בשנים האחרונות מצמיחה עקבית בהיקף של 5-7% בשנה, והתעשייה האווירית מבצעת את ההתאמות הנדרשות על מנת ליהנות מצמיחה זו. מזה זמן נבחנות אלטרנטיבות שונות למהלכים, באופן שיבטיח את שימורן ורווחיותן של תשתיות לאומיות בתחום התעופה האזרחית, תוך מיקוד עסקי ומינוף מקסימלי של סינרגיות בין תחומי הפעילות השונים, לטובת התאמת הפעילות שלנו לשווקים העולמיים. המהלך עליו הוחלט עתיד לתת מענה לאתגרים שבפנינו, לאפשר התייעלות שתוביל לעליה משמעותית בכושר התחרות של החברה, ולהציב את התעשייה האווירית לצד החברות המובילות בעולם הפועלות באופן דומה".