תקן חדש בארה"ב: ניהול סיכוני סייבר לשרשרת האספקה של רשת החשמל

ארגון אמינות אספקת החשמל של צפון אמריקה - NERC - פרסם טיוטת תקן לניהול סיכוני סייבר של שרשרת האספקה במשק החשמל. מקור: nerc.com.

התקן יתייחס ל"ניהול סיכוני שרשרת אספקה עבור חומרת בקרה תעשייתית, תוכנה, שירותי מחשוב ורשתות הקשורים בפעילות מערכת חשמל בכמויות גדולה", נכתב בפרסום. "התקן החדש יתייחס למטרות האבטחה הבאות - תקינות תוכנה ואותנטיות; ספק גישה מרחוק; תכנון מערכת מידע; בקרת ניהול סיכונים ורכש לספקים."

מטרת התקן היא להפחית את הסיכון של השפעת אירוע אבטחה מקוון לפעילותה האמינה של מערכת החשמל.