YL Ventures חושפים את מפת חברות ההזנק בתחום הרחפנים בישראל

ובכן, ישראל אולי נחשבת לחלוצת ולמובילה בעולם הכטמ"מים הצבאיים, אבל בתחום הרחפנים האזרחיים דווקא סין לקחה את ההובלה עם נתח שוק גדול לחברת DJI. 

יחד עם זאת, מסתבר שבישראל יש קהילה של חברות הזנק בתחום הרחפנים, אותה חשפה חברת ylventures. חשיפה זו מצטרפת לחשיפה נוספת, מוקדמת יותר של חברת deloitte. יחד, הן נותנות מבט רוחב על פעילות היזמות בתחום הרחפנים בישראל.