תרגיל חטיפת חיילים באוגדת יהודה ושומרון

תרגיל חטיפת חיילים באוגדת יהודה ושומרון