מינויים חדשים בצה"ל: סא״ל י׳ ימונה למפקד הגנ״א ואיסוף בחיל האוויר ויועלה לדרגת אל״ם

אל״ם אפריים דפרין ימונה לנספח צה״ל בהודו, אל״ם יהונתן יערי ימונה לנספח צה״ל בצרפת

- אל״ם עומר מורן ימונה למפקד עוצבת בני אור.
- אל״ם גל שוחמי ימונה למפקד עוצבת ברק.
- אל״ם רומן גופמן ימונה למפקד עוצבת סער מגולן.
- אל״ם ערן אוליאל ימונה לראש מחלקת המבצעים באגף המבצעים. 
- אל״ם רמי אבודרהם ימונה לראש מחלקת התכנון בזרוע היבשה.
- אל״ם ישראל שומר ימונה לקצין אג״ם פיקוד דרום.  
- אל״ם אלרן מיראש ימונה לקצין אג״ם פיקוד צפון.  
- אל״ם יוסף פנחס ימונה למפקד המכללה לפיקוד טקטי.
- אל״ם ערן שני ימונה לראש מחלקת האימונים בזרוע היבשה. 
- אל״ם אפריים דפרין ימונה לנספח צה״ל בהודו.
- אל״ם יהונתן יערי ימונה לנספח צה״ל בצרפת. 
- סא״ל לורה נחום בן חמו תמונה לראש מחלקת חינוך ותועלה לדרגת אל״ם. 
- סא״ל לירן כהן ימונה למפקד בית הספר להגנה אווירית ויועלה לדרגת אל״ם.
- אל״ם ע׳ ימונה למפקד בית הספר לטיסה.
- סא״ל ד׳ ימונה למפקד היחידה לשיתוף פעולה בחיל האוויר ויועלה לדרגת אל״ם.
- סא״ל י׳ ימונה למפקד הגנ״א ואיסוף בחיל האוויר ויועלה לדרגת אל״ם. 
- סא״ל ג' ימונה למפקד היש״ם ויועלה לדרגת אל״ם.
- סא״ל ת׳ ימונה לראש מחלקת השתתפות בחיל האוויר ויועלה לדרגת אל״ם. 
- סא״ל א׳ימונה לרמ״ח הפעלה למודיעין בחיל האוויר ויועלה לדרגת אל״ם. 
- אל״ם א' ימונה לנספח מו״פ במפא״ת. 
- סא״ל שרי כרמל תמונה למפקדת מגל ותועלה לדרגת אל״ם.