ספרים

באדיבות מכון ז'בוטינסקי בישראל

הציונות הצבאית א' 

מאת זאב ז'בוטינסקי, עורך ראשי אריה נאור, הוצאת מכון ז'בוטינסקי בישראל ומרכז מורשת בגין, 2019

100 ל'הגנה'

100 ל'הגנה', סוגיות בחקר תולדות ארגון 'ההגנה', עורך ניר מן, הוצאת כרמל, 2020

"שופטים על משפט"

עו"ד רן כהן, אל"ם במיל', לשעבר הסנגור הצבאי הראשי, מבקר את הספר "שופטים על משפט", בהוצאת משרד הביטחון, מודן, האוניברסיטה המשודרת, 2020
Subscribe to ספרים