כנס הבא

Operation technology in the cyber era

3 ספטמבר 2019 - Hilton, Tel Aviv

כנסים הבאים

UVID 2019 - The 8th International Conference on Unmanned Systems

7 נובמבר 2019 - אווניו מרכז אירועים, קריית שדה התעופה
יו"ר : אלון אונגר

NexTech 2019 - The Event on Future Technologies

14 נובמבר 2019 - Gav-Yam Negev Advanced Technologies Park

Cybertech Tokyo 2019

26 - 27 נובמבר 2019 - Toranomon Hills Forum Tokyo, Japan

Cybertech Tel Aviv 2020

28 - 30 ינואר 2020 - EXPO Tel Aviv