דעות

אריה אגוזי

כתב לענייני תעשיות ביטחוניות ותעופה צבאית ואזרחית. עד שנת 2011 חבר מערכת ידיעות אחרונות. כתב בישראל של כתבי עת בינלאומיים בתחומי התעופה והתעשיות הביטחוניות
,