דעות

שרון מלבר

שרון מלבר

הגנת סייבר על פי איינשטיין

צוותי האבטחה במרכזי SOC נאלצים להתמודד מדי יום עם הצפה של אלפי התראות, שרובן התראות שווא. המפתח להגנת סייבר מהסוג החדש טמון באוטומציה של תהליך התחקור