שינוי "כללי המלחמה" של צה"ל – דבר בעתו

שינוי "כללי המלחמה" של צה"ל – דבר בעתו

טוב עשה הרמטכ"ל בני גנץ שהבהיר בוועדת החוץ והביטחון כי בעימות הצבאי הבא, אם ייכפה עלינו, ישתנו כללי הלחימה של צה"ל כפי שהיו מוכרים עד כה. צה"ל, הבהיר גנץ, יצטרך לפעול כבר בשלבים הראשונים של המלחמה בעוצמת אש גדולה במיוחד ובכל הכוח כדי להשיג הכרעה מהירה ככל האפשר. בצדק הוא קבע כי: "מה שהמצלמה תסבול בשלושת הימים הראשונים של הלחימה, היא לא תסבול בשלושת הימים שלאחר מכן".

כמו כן, הבהיר הרמטכ"ל כי בעימותים הצבאיים הבאים, כמו בחלק מן העימותים הקודמים, יצטרך צה"ל לעמוד מול ארגוני טרור הפועלים בתוך אזורים מאוכלסים. הנחתם היא שצה"ל יימנע מלפעול באורח מאסיבי באיזורים אלה מתוך חשש לפגיעה נרחבת באוכלוסיה אזרחית. אם בכל זאת הוא יפעל, הדבר יביא להרג רב של אזרחים ויעורר מן הסתם ביקורת פנימית ובינלאומית שתפגע בתדמיתה של מדינת ותגביל את יכולתה להמשיך במלחמה.

דבריו של הרמטכ"ל נועדו להבהיר לאויבי ישראל ולמערכת הבינלאומית כי ישראל הפנימה היטב את לקחי מלחמת לבנון השניה ו"עופרת יצוקה". ישראל לא תוכל עוד לפעול על בסיס המגבלות והריסונים שאויביה מנסים לכפות עליה במטרה למנוע ממנה לנצל את העליונות שיש לה בכוח האש ולשבש את יכולתה להביא להכרעה מהירה של האויב. מדברי הרמטכ"ל משתמע בבירור כי צה"ל מודע היטב למשקלו של גורם הזמן בקביעת חופש התמרון שלו במצבי עימות מלחמתי. שיהוי תגובה מצד ישראל מוביל בהכרח לשתי תוצאות לא רצויות מבחינת חופש הפעולה של צה"ל:
- הוא יוצר דימוי של חוסר נחישות מצד ישראל, ונכונות "להשלים" עם הפגיעה בה ולעבור ל"סדר היום". חבוי בה גם מסר של "תחזיקו אותי" לבל אממש את יכולת התגובה שלי. באורח טבעי היא מובילה להתעצמות הלחצים עליה להימנע מתגובה קשה על הפגיעה בה.
- דעת הקהל, הן בארץ והן בחו"ל, נוטה לקבל בהבנה תגובה קשה של ישראל סמוך לאירוע נגדה כל עוד "הדם רותח". ככל שהתגובה מתאחרת מימד הלגיטימציה של התגובה הולך ונשחק.

במקביל משתמע מדברי הרמטכ"ל כי צה"ל ידע למצוא את המיתווה האופטימלי מול הדילמה של פעילות נגד ארגוני הטרור המוצאים מחסה בתוך ריכוזי אוכלוסיה אזרחית. במקביל לצורך להשיג הכרעה מהירה, הבהיר הרמטכ"ל, צה"ל יפעל על בסיס הדין הבינלאומי ומתוך גישה הומניטארית המשלבת גם מודעות לעוצמתה של התקשורת ודעת הקהל הבינלאומית כגורם העלול להצר את מרחב התמרון של צה"ל. ככל הנראה המיתווה המסתמן יכלול, בין השאר, מתן התראה מוקדמת לתושבי האזור הנמצאים ב"קו האש" על הפעילות הקרובה של צה"ל ועל האופציה הניתנת להם להימלט מן "התופת" בטרם תחל פעולת צה"ל.

דרך פעולה זו תבליט את רצונו של צה"ל לפעול על בסיס אמות מידה מוסריות ולהימנע מפגיעה שלא לצורך באוכלוסיה לא מעורבת. מיתווה זה לא ינטרל לחלוטין, אך קרוב לוודאי יצמצם, את הביקורת נגד ישראל במקרה של פגיעה באזרחים הנמצאים באזורי לחימה.

You might be interested also