קשה לאסד

קשה לאסד

ההפגנות בערי סוריה כנגד משטר אל-אסד הגיעו לנקודת האל-חזור. תנועות האופוזיציה והמוני המפגינים הסוריים תמימי דעים לגבי המטרה: הפלת משטר בשאר אל-אסד. למטרה זו מופנים כרגע עיקר המשאבים של חלק לא מבוטל מבני העם הסורי.

תנועות אופוזיציה בסוריה קוראות להקריב חיי אדם במהלך ההפגנות, ולמעשה, לנהל מאבק דמים נגד המשטר (אם כי לא במסגרת מאבק מזוין מאורגן בשלב זה).

לאופוזיציה האסלאמית הסורית יש טענות קשות נגד משטר אל-אסד בנושא הגולן. לטענת החוגים האיסלאמיסטים, הגולן הוא שטח סורי שנתון לכיבוש זר ויש לשחרר אותו ולהשיבו לסוריה. בנוסף, האיסלאמיסטים מאשימים את בשאר אל-אסד, שהוא למעשה שומר על "שלום קר" עם ישראל ולא עושה מאומה על מנת להחזיר את הגולן. יתר על כן, הם טוענים שהן המערב והן ישראל מסייעים לשרידות המשטר בסוריה.

אלא שהרבה יותר רלוונטית במהלך ההפגנות הנוכחיות בסוריה הטענה מצד חוגי האופוזיציה, שהמשטר הסורי הורג וטובח בבני העם הסורי, במקום לבצע את חובתו הלאומית: להילחם נגד ישראל במטרה להחזיר את הגולן. כוונתם בכך היא להציג את משטר אסד כגורם שאינו שייך לעם הסורי, ולמעשה לסמן אותו כאויב העם הסורי! כוונת האופוזיציה והמפגינים הסורים בשלב זה, לכל הפחות, אינה בהכרח שבשאר אל-אסד יכריז מלחמה נגד ישראל, אלא ליצור דה-לגיטימציה למשטר אל-אסד ולהביא לסילוקו.

למשטר הסורי בהנהגת בשאר אסד יש עניין ברור להסיט את מוקד התסיסה מלב סוריה החוצה. אסד מפעיל כוחות צבא, רגלים ושריון, לצורך דיכוי ההפגנות בערי סוריה. הפגנות אלה הופכות לאתגר המרכזי של משטרו, ודומה שהוא נוהג בהתאם למי שנתון תחת איום קיומי. הוא מפגין אכזריות קיצונית כלפי המפגינים ומשפחותיהם ומניין ההרוגים עולה מיום ליום (כבר למעלה מ- 1,100 הרוגים).

אזרחים סורים רבים בורחים מפני כוחות הביטחון הסוריים מחשש לחייהם, והופכים בימים אלה לפליטים, בעיקר בלבנון ובתורכיה. בהחלט ייתכן שיהיו כאלה שינסו לברוח לישראל מאותה סיבה, תוך כדי כך שהם מסתננים אל שורות הצועדים לעבר גבול ישראל, כפי שאירע בתקופה האחרונה. סורים אלה אינם מהווים איום על ישראל, לא בכמות ולא מבחינת הכוונות שלהם. לעומתם, ישנם סורים ופלשתינים שכל מטרתם היא לבצע צעדי מחאה כנגד הריבונות של ישראל, באמצעות צעדה לעבר הגדרות. גם הם אינם בבחינת איום משמעותי על ישראל.

בשורה התחתונה: האינטרס של המשטר הסורי להסיט את מוקדי התסיסה מחוץ לסוריה אינו עולה בקנה אחד בימים אלה עם האינטרס של חלק גדול מהעם הסורי, שמצוי במאבק כנגד המשטר עצמו. בנוסף לכך, האינטרס של המשטר להסיט את התסיסה החוצה אינו בא על חשבון האינטרס העליון של אסד, להישמר מפני ישראל, ובטח שלא לפתוח חזית שנייה. בשאר אל-אסד מודע לכך שישראל אינה מעוניינת אוטומטית בהפלתו בעת הנוכחית, ובמקביל הוא מודע היטב לכך שיש לישראל את היכולת לגרום להפלתו.

You might be interested also