המודיעין (שוב) פספס

המודיעין (שוב) פספס

השינויים הדרמטיים שעוברים על העולם הערבי, הם כמו נהר גועש, שסוחף עמו עמים וארצות. למרות חשיבותן האסטרטגית של התהפוכות ההיסטוריות, ניתן לקבוע כי הן נעלמו לחלוטין מעיניהם של מומחים ואנשי מודיעין. רובם התוודעו למהפכה רק כאשר קרתה. חלום הבלהות של אנשי המודיעין שוב התממש.

ישראל משקיעה משאבים עצומים בגופי המודיעין שלה, וכך עושות כל המדינות. מצפים מאיתנו, אנשי המודיעין, שנדע לקרוא את המפה ונתריע על שינויים ותהליכים שיש בהם סיכונים וסיכויים. ואולם, זו בהחלט אינה פעם ראשונה, שאנשי המודיעין עומדים מופתעים לנוכח אירועים עצומים.

תזכורת קצרה מן העבר: כך בדיוק קרה כאשר סאדאם חוסיין פלש לכווית, כאשר נפלה חומת ברלין, כאשר גורבצ'וב הכריז על הגלסנוסט והפרסטרויקה, וכאשר פרצה בהפתעה מוחלטת, מלחמת יום הכיפורים.

לאחר כל כשלון שכזה, התכנסו מומחי המודיעין והקברניטים כדי להפיק לקחים, ולמרות זאת אנו ממשיכים להיות מופתעים בכל פעם מחדש. כדי להסביר את התופעה עלינו לבחון את המודיעין שעמד לרשות המומחים, את ניתוחו ואת ההערכה המודיעינית שהתגבשה בעקבות כך.

נמצא, שבבחינה לאחור עמד לרשות המומחים מספיק מודיעין, אך הניתוח שנעשה הוא שהוביל להערכה שגויה.

גם בהתייחס לאירועים העצומים בעולם הערבי בשבועות האחרונים, תמונת המודיעין שנאספה, בחלקה הגדול ממקורות גלויים שזמינים לכל אחד, הצביעה על כך שההמון חש חוסר שביעות רצון הולכת וגוברת, שהפערים העצומים בין האליטה לרוב העם גורמים למתיחות רבה, שהפתיחות לעולם הדמוקרטי באמצעות העיתונות ובכלל זה האינטרנט, הטלוויזיה והרדיו, העמיקו את התסכול בקרב הציבור הערבי, ושהתסכול הוביל להפגנות מחאה, אשר דוכאו בידי השלטון. אולם, כל הסימנים הברורים הללו לא הובילו לערכה, שההמון יקום על הרודן, ושעוצמת ההפגנות לא תקטן עם הזמן אלא אף תגדל.

חוסר היכולת לצפות אירועים כל כך גדולים וההערכות השגויות שנשמעו מפי מומחי מודיעין אפילו לאחר פרוץ המהפכה, כמו ההערכה שהנשיא מובארק יצליח להחזיק ברסן השלטון, לפחות עד למועד הבחירות הבאות לנשיאות במצרים, מלמדים על בעיה חמורה ויסודית בגופי ההערכה והמודיעין.

ניתן לקבוע כי אנו טובים מאד בניתוח מודיעין טקטי ואופרטיבי, ומסוגלים לספק בזמן אמיתי מודיעין מדויק, שמאפשר ביצוע סיכולים ממוקדים, אך לוקים מאוד כאשר מדובר במודיעין אסטרטגי.

איך אפשר לשפר את המצב? צריך למסד שיתוף פעולה הדוק הרבה יותר בין גופי המודיעין של המדינות הדמוקרטיות בנושאים אסטרטגיים, וצריך לגייס את טובי המומחים מן האקדמיה ולשלבם בעבודת המודיעין. זאת, כדי להבין טוב יותר את הזרמים התת קרקעיים בחברה הערבית, את התרבות, את הדת, את ההיסטוריה ואת המימד הסוציו-אקונומי. צריך לאסוף תיאורים מפורטים אודות הלכי רוח במדינות הערביות ולשלבם כחלק בלתי נפרד מהערכת המודיעין, וצריך לעודד את הגופים האקדמיים לחקור נושאים אלה ולקיים אודותם כנסים בינלאומיים בהשתתפות טובי המומחים.

ועם כל זאת, צריך להיות צנועים וספקניים. גם אם נעשה את מירב המאמצים, כנראה שלא נצליח לחזות ולהעריך את כל ההתפתחויות שצופן לנו העתיד. על כן, בכל הקשור לביטחונה ולהבטחת קיומה של מדינת ישראל, עלינו להיות מוכנים תמיד, ובכל מצב, להגן על עצמנו בכוחות עצמנו.

You might be interested also