אושרה: תכנית פעולה לאומית לפינוי אוכלוסיה בעת חירום

המשרד להגנת העורף מציג תכנית חדשה לפינוי בזמן פעולות איבה או אסונות טבע

כוח חילוץ הצלה בתרגיל פיקוד העורף (צילום: דובר צה"ל)

ועדת השרים להיערכות העורף, בראשות השר מתן וילנאי, אישרה היום (יום ב') תכנית פעולה לאומית לפינוי המוני של אוכלוסיה.

התוכנית שנכתבה על-ידי המשרד להגנת העורף בראשות השר מתן וילנאי, תפעל בזמן פעולות איבה שפגעו או עומדות לפגוע במרכזי אוכלוסיה, בשל אסון טבע, אסון אקולוגי, או מכל סיבה אחרת המחייבת פינוי, בין שהוכרז מצב מיוחד בעורף, ובין אם לא.

ההחלטה על פינוי אזרחים תתקבל על-ידי הממשלה, או על- ידי ועדת השרים לביטחון לאומי. במידה ולא תהיה אפשרות לכנס ישיבה בנושא, ההחלטה תתקבל על ידי אחד מהגורמים הבאים: ראש הממשלה, שר הביטחון, השר לביטחון פנים, שר הפנים ושר האוצר . במקרה קיצוני , שבו נשקפת סכנה ברורה לאוכלוסיה, מפקד בכיר בשטח יוכל להורות על פינוי האוכלוסייה.

על פי התוכנית פינוי האוכלוסייה יעשה בידי צה"ל או משטרת ישראל – בהתאם לאופי האירוע. אזרח המוחזק במוסדות סיעודיים או במוסדות טיפוליים, יועבר למוסדות אחרים, אסירים ועצירים יועברו למתקני כליאה חלופיים והאזור שפונה ייסגר לתנועה כדי להבטיח את שלמות רכוש התושבים המפונים.

מערך מתקני הקליטה יתבסס על תשתית בתי הספר ומוסדות הציבור שבתחומיהם של הרשויות המקומיות העומדים בהנחיות המיגון של פיקוד העורף ומסוגלים לקלוט כ-300,00 איש. במידה ולא יהיה די בתשתית זו, תורחב הקליטה לבתי מלון או מבנים פרטיים. התוכנית כוללת מנגנון תשלום מיוחד לפי המפתח הבא: כל מפונה יזכה להוצאה חד-פעמית בסך של 150 שקל להשלמת פריטי ביגוד, ולהורים לתינוקות יינתן תשלום נוסף של 150 שקלים נוספים יינתנו לכל מפונה לרכישת מוצרי היגיינה ותרופות דחופות. הכספים יועברו לרשות, והיא תדאג לממן את צורכיהם של המפונים.

בהחלטה נקבע באופן סדור, באילו מצבים יתבצע פינוי של אוכלוסיה, הגדרת תהליך קבלת ההחלטות בדבר פינוי והגורם המוסמך להכריז על פינוי, קביעת שיטות לפינוי וקליטה של אוכלוסיה בחירום, קביעת הסדרים ואחריות בדבר ביצוע הפינוי והקליטה של המפונים.

You might be interested also