גשר תעש

ניסוי מבצעי ראשון לגשר חדש המיועד למעבר טנקים ונגמ"שים מעל תעלות נ"ט ומעברי מים ייערך בקרוב. בנוסף פותח גם גשר לחיילי חי"ר

גשר למעבר חיילי חי"ר מעל מכשולים (צילום: תעש)

לאחר שנים רבות, שבהן צה"ל לא השקיע משאבים משמעותיים בפיתוח ובייצור של גשרים המיועדים למעבר כלי רכב משוריינים כבדים - התעשיה הצבאית (תעש) עומדת בפני סיום ייצור של גשרים כאלה, שיועברו  לחיל ההנדסה. בנוסף, פותחו גשרים המיועדים למעבר חיילי חי"ר מעל מכשולים (בתמונה).

ההשקעה המסיבית בפיתוח גשרים חדשים היא חלק מן הלקחים המשמעותיים שהופקו בעקבות מלחמת לבנון השנייה, והובילו לפיתוחים אשר תוקצבו במסגרת תכנית החומש לשנים2007-2011, תכנית "תפן".

בצה"ל הגיעו למסקנה כי קשיים בהתגברות על מכשולים בזירות לחימה שונות (למשל, בקרב על הסאלוקי מצפון למטולה ביומיים האחרונים של המלחמה) היו חלק מן הסיבות לעיכובים שנגרמו להתקדמות הכוחות ולקשיים באספקה הלוגיסטית.

כחלק מן התכנית הרב שנתית, בתעש החלו לפתח שורה של גשרים חדשים המיועדים למשימות שונות, בשיתוף פעולה עם חיל ההנדסה ועם חיל השיריון. גשר חדש מיועד למעבר חיילי חי"ר מעל מכשולים שונים, כמו מעבר מים. במסגרת הפרויקט הגדול יותר פותח גם הגשר החדש לטובת הטנקים והנגמ"שים וכלי רכב נוספים. לגשר החדש (גשר "יעד" על פי הכינוי המקובל בחיל ההנדסה) יש "זרוע" שניתן להציב אותה מעל משטח יציב בזוויות שונות, כדי לייצב את גשר עצמו, כך שיתאפשר מעבר מעל מכשולי מים או תעלות נ"ט (נגד טנקים).

הגשר יימסר לצה"ל בתקופה הקרובה לטובת ניסוי מבצעי ראשון. בעקבות תוצאות הניסוי יושלמו הפיתוח והייצור של הגשר החדש.

You might be interested also

Photo courtesy of Ametrine

Ametrine Technologies - Advanced Camouflage for the Modern Battlefield

Ametrine Technologies develops solutions for camouflage from thermal and night vision sensors. "We estimate that within a decade, all soldiers and platforms on the battlefield will be equipped with some form of multi-spectral camouflage," said Amiram Levinberg, co-founder of JAL Ventures and chairman of Ametrine. This article is sponsored by Ametrine Technologies