חיל האוויר יקים בית ספר טכני בדרום

עדיין לא נבחר מיקום מדויק לבית ספר מרכזי חדש

בית הספר הטכני בחיפה

בית הספר  הטכני של חיל האוויר יתרכז בנגב: מפקד חיל האוויר, האלוף עידו נחושתן, החליט להקים בית ספר מרכזי להכשרת בני נוער למקצועות הטכניים הנדרשים בחיל האוויר, אשר ימוקם בנגב.

בחיל האוויר מודאגים מאוד מכך שהביקוש ללימודי מקצועות טכנולוגיים בקרב בני נוער הולך ופוחת, והחליטו להקים בית ספר מרכזי גדול להכשרת כמות גדולה של בני נוער. כיום, בית הספר הטכני של המרכזי של חיל האוויר פועל בחיפה, ושלוחה שלו פועלת בבאר שבע. חיל האוויר מפעיל עוד עשרות מסגרות לימודיות מצומצמות להכשרת בני נוער במקצועות טכניים - ברחבי הארץ.

הכוונה מאחורי הקמת בית ספר טכני גדול היא להגדיל באופן משמעותי את מספר המתגייסים שלמדו מקצועות הנדרשים בחיל האוויר. הקמת בית ספר טכני מרכזי אחד אינה אמורה לבוא על חשבון המשך פעילותו של ה"טכני" בחיפה. על פי הוראת מפקד חיל האוויר, בוחנים כעת בחיל מספר אפשרויות למיקום בית הספר הטכני החדש. הקמת בית ספר מרכזי גדול בדרום, אמורה להשתלב במגמה להעתיק את עיקר פעילות חיל האוויר לבסיסים דרומיים, שנמצאים רחוק מטווח הטילים של סוריה ושל חיזבאללה.

 

You might be interested also