לוויין לחי"רניק

גילת לווינים העבירה להערכה בצה"ל מערכת חדשה, המיועדת לספק תקשורת לוויינים לדרג הטקטי

SatTrooper-1000 (צילום: חברת גילת לווינים)

חברת גילת לוויינים העבירה לצה"ל להערכה מערכת תקשורת לווינית ניידת, שמיועדת לכוחות בדרג הטקטי בשטח.

במקביל, המערכת SATROOPER-1000 , הוצגה על ידי גילת באופן פומבי באחרונה. המערכת מורכבת משני חלקים הניתנים לנשיאה בתרמיל על ידי שני חיילים, ומשקלם הכולל כ-20 ק"ג. החלקים השונים מתחברים לכדי מקלט לוויני שניצב בשטח על גבי חצובה.

לאנטנת הלוויין יש שטח פנים שטוח. המערכת מיועדת לאפשר לחיילים בשטח להתחבר לרשתות תקשורת רחבת סרט,שיאפשרו העברת נתוני וידאו ונתונים נוספים בקצבים שבין 64 קילובייט בשנייה ל-80 מגה בייט בשנייה.

You might be interested also