השוטר מספר 1

סיפורה של משטרת ישראל דרך שישה עשר המפקחים הכלליים שעמדו בראשה מיום הקמתה

"השוטר מספר 1" מספר את סיפורה של משטרת-ישראל, דרך שישה עשר המפקחים הכלליים שעמדו בראשה מיום הקמתה ועד ימינו אנו.

כל אחד ממפכ"לים הביא עימו אל כהונתו לא רק ניסיון עשיר ויכולות מקצועיות ואישיות אלא גם את מטען חייו, החוויות המעצבות שעבר ותפיסת עולמו. רישומם של אלו ניכר בהכרעותיו, במדיניות שהוא התווה ובתהליכים שהוא הוביל. לכולם היה מכנה משותף – מחויבות ומסירות אין קץ למשטרת-ישראל, לערכיה ולאנשיה.

הספר שוזר בתוכו מגמות והתרחשויות משמעותיות בתולדות המדינה וכן שינויים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים הנוגעים לעיצוב דמותה ופועלה של משטרת-ישראל.

מיום הקמתה נדרשה המשטרה להתמודד עם שינויים אלו זאת לצד הצורך המתמיד של המשטרה לתת מענה לשכלול הגובר והולך באמצעי הפשיעה וההתמודדות עם העבר הביטחוני, המתוח ממילא, על מנת להתמודד עם היקף המשימות והשינוי שחל בהן. מעת לעת עברה המשטרה התפתחויות רבות במבנה הארגוני ובכוח האדם מחד גיסא ובהתמקצעות בתחומי החקירה, המודיעין והסיור וכן ההתפתחות הטכנולוגית מאידך גיסא.

ספר זה מהווה הזדמנות ראשונה להכיר את סיפורה של משטרת-ישראל, האנשים שעמדו בראשה ועסקו במהלך כהונתם כמפקחים כלליים, אחד התפקידים הקשים והתובעניים במדינת-ישראל.

You might be interested also