החלו צעדי התייעלות בתעש

הצעד הראשון: פיטורי 500 עובדים מתוך 950 עובדים עודפים

מנכ"ל תעש, אבי פלדר ושר הביטחון אהוד ברק (צילום: תעש)

דירקטוריון התעשייה הצבאית שהתכנס היום (יום ג') ביקש משרי האוצר והביטחון להפעיל תוכנית ביניים שגיבשה החברה, הכוללת צעדי התייעלות בסיוע ואישור המדינה. בישיבה של הדירקטוריון שהתקיימה היום נקבע כי בנסיבות הקיימות ועד להחלטת הבעלים לגבי המהלך הכולל, נכון יהיה לבצע צעדי ביניים להתייעלות החברה.

עד לדיון וקידום החלטות גורמי הממשלה לגבי תוכנית הביניים, החליט הדירקטוריון והנחה את הנהלת החברה ליישם לאלתר את תהליך פיטוריהם של 500 מתוך 950 עובדים עודפים, תהליך עליו הוחלט כבר בינואר 2010 ואשר נדחה לאור בקשות של שר הביטחון. ההליך צפוי לקחת כמה חודשים וכפוף לשימוע. התוכנית כוללת בין היתר, האצת פינוי של כ-1500 דונם באזור רמת השרון וחיפה שיחל בתוך חצי שנה, הוצאת 950 עובדים, ארגון מחדש של פעילויות ועוד. כמו כן, הנחה הדירקטוריון לסגור בלוח זמנים מואץ קווים אסטרטגיים שאין הצדקה כלכלית להמשך תפעולם ואחזקתם ואת מפעל קשת בקריית שמונה כדי לחסוך בעלויות.

יישום תכנית ההתייעלות יוצאת לפועל כעת בין היתר על רקע הדו"חות הכספיים של תעש אשר פורסמו בשבוע שעבר, לפיהם דיווחה תעש כי ההפסד הנקי שלה ירד מ-254 מיליון ל-164 מיליון שקל. בניטרול הוצאות עודפות של כ-270 מיליון שקל, הנובעות מעודף עובדים שיש הסכמה בקרב כל הגורמים שאינם חיוניים לפעילותה העיסקית והוצאות מימון חריגות בגין הסדרי עבר מול הבעלים, הייתה תעש מציגה רווח תפעולי של כ-150 מיליון שקל ורווח נקי של כ-100 מיליון שקל.

You might be interested also